سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
رصد سیگنال «دنیای بورس» از آمار مقدماتی گمرک
کروی
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
کدما
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کچاد
رشد بیش از 5 برابری صادرات «روی» در اسفند؟
کاما کروی
لایه پنهان واگذاری بلوک «وامید» به «ومعادن»
ومعادن
تاثیر انرژی بر سودآوری فولادی‌ها
سهام فولادی با کمترین نسبت قیمت به درآمد کدام است؟
کچاد کگل
پاسخ مدیران دوقلوهای سنگ‌آهنی به روند تولید
کگل کچاد
نخستین نیاز طرح‌های توسعه‌ای مس
کچاد کگل
مقایسه بازدهی « کگل » و « کچاد »
کگل کچاد
دقت 99 درصدی در تخمین سودآوری « کگل »
کگل
اوج‌گیری «کگل» در نخستین ماه سال
کگل
پرسش‌های بی‌جواب در واگذاری « کروی »
کروی
شعاع جذابیت تک‌نمادهای بورسی (بخش پنجم)
کگل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کگل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
کروی
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر)
کگل
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
ومعادن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان)
ومعادن
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)
وامیر
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کبافق
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کبافق
اعطای فرصت به ناشر جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کدما
عدم پاسخگویی ناشر در خصوص علت تخطی از الزامات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
کدما
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کک طبس)
ومعادن
شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
کنور
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه)
ومعادن
تداوم تعلیق نمادمعاملاتی ناشر به استناد ماده۱۹مکرر ۱/ ۱۲ مکرر ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات
کبافق
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
کگهر

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
62,200.62 642.78 1.03
65