بازی مدیریتی در سهام گل‌گهر؟/ نوسان‌سازان «کگل» تا 5 مرداد
کگل
محدوده ارزندگی «تاصیکو»
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
کنور
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
کمنگنز
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
رصد سیگنال «دنیای بورس» از آمار مقدماتی گمرک
کروی
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
کدما
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (9)
کچاد
رشد بیش از 5 برابری صادرات «روی» در اسفند؟
کاما کروی
لایه پنهان واگذاری بلوک «وامید» به «ومعادن»
ومعادن
تاثیر انرژی بر سودآوری فولادی‌ها
سهام فولادی با کمترین نسبت قیمت به درآمد کدام است؟
کچاد کگل
پاسخ مدیران دوقلوهای سنگ‌آهنی به روند تولید
کگل کچاد
نخستین نیاز طرح‌های توسعه‌ای مس
کچاد کگل
مقایسه بازدهی « کگل » و « کچاد »
کگل کچاد
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)
تکنار
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
تکنار
درخواست تکمیل مشخصات سهامداران
تکنار
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده
تکنار
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کچاد
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کبافق
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
کگل
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - اخذ معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کنور
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کگل
افشای اطلاعات بااهمیت - (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
کچاد
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کروی
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
کروی
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
PDF
کروی
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
کگل
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(اصلاحیه)
کگل

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
74,263.38 18.71 0.03
65