سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوازدهم)
زکشت
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش پنجم)
زمگسا
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش سوم)
زبینا3
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در اردیبهشت 98 (بخش دوم)
زگلدشت
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش پنجم)
سنجش عملکرد بنگاه‌های بورسی در فروردین 98 (بخش چهارم)
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (13)
تلیسه
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (12)
زشگزا
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (11)
زبینا2
وضعیت عملکرد شرکت‌های بورسی در اسفند (10)
زقیام
«زفکا» در آستانه عرضه اولیه/ جلسه معارفه «کشت و دامداری فکا» برگزار شد
رشد سودآوری « زگلدشت » زیر تیغ تحلیل
زگلدشت
فرجام لبنی‌ها پشت سد صادراتی
کشمکش بزرگان در بازار شیرخام تحلیل مدیرعامل « زگلدشت » از نوسان نرخ شیر
زگلدشت
افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹(اصلاحیه)
آینده
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
آینده
معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره(اصلاحیه)
جوین
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)
زپارس
گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جوین
صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)
جوین
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
جوین
تعلیق نماد معاملاتی ناشر به استناد بند ۷ ماده ۱۳مکرر۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران
PDF
آینده
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - توضیحات تکمیلی صورتهای مالی شش ماهه- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زفکا
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - موارد با اهمیت در خصوص صورت های مالی حسابرسی نشده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
زکشت
صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) (شرکت کشاورزی برکت جوین)
جوین
زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
زپارس
اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه
زکشت
اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی
زکشت
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
زپارس

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
67,736.21 687.39 1.01
65