آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
190252.70
بیشترین مقدار روز
190381.60
مقدار و درصد تغییر
14.27 0.01
کمترین مقدار روز
190252.70
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازار دوم

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1396/07/24 190,267.2 190,022.6 190,267.2
1396/07/23 189,970.9 189,787.9 189,970.9
1396/07/22 189,727.1 189,265.2 189,727.1
1396/07/19 189,146.3 189,146.3 189,253.3
1396/07/18 189,184.9 189,129.7 189,244.4
1396/07/17 189,042.3 189,027.5 189,422.5
1396/07/16 189,404.2 189,347 190,827
1396/07/15 189,439.5 189,439.5 190,693.1
1396/07/12 190,165.9 189,907.5 190,451.2
1396/07/11 189,862.1 189,861.8 190,156.2
1396/07/10 190,205.3 189,920.3 190,539.1
1396/07/5 190,416.8 190,274.4 190,460.1
1396/07/4 189,843 189,481.4 189,851
1396/07/3 188,985.6 188,823.7 189,061.4
1396/07/2 188,707.4 188,566.1 188,782.3
1396/07/1 188,451.6 188,402.1 188,639.1
1396/06/29 188,370.7 187,845.4 188,390
1396/06/28 187,779.1 186,633.2 187,779.1
1396/06/27 186,571.7 185,745 186,571.7
1396/06/26 185,659.9 185,133.5 185,659.9
1396/06/25 184,865.3 184,192.8 184,865.3
1396/06/22 184,118.7 183,575.4 184,118.7
1396/06/21 183,507.2 183,177.2 183,620.6
1396/06/20 183,169.9 182,565.4 183,169.9
1396/06/19 182,727.6 182,727.4 182,870.3
1396/06/15 182,857 182,853.8 183,032.7
1396/06/14 182,894.4 182,752.3 183,024.2
1396/06/13 182,764.8 182,655.2 182,947.2
1396/06/12 182,606 181,214.1 182,606.1
1396/06/11 180,919 179,980.7 180,949

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 31,541.9 52.20 0.17
مواد دارویی 9,063.2 20.75 0.23
انبوه سازی 688.3 1.80 0.26
وزنی - ارزشی 27,677.3 22.42 0.08
قیمت (هم وزن) 13,273.3 27.74 0.21
رایانه 12,385.6 2.30 0.02
شاخص 30 شرکت بزرگ 3,522.3 9.22 0.26
ماشین آلات 15,836.7 24.96 0.16
فراورده نفتی 259,220.6 1,276.92 0.49
کانه فلزی 16,371.4 22.36 0.14
کانی غیرفلزی 2,209.8 14.90 0.67
غذایی بجز قند 3,523.6 7.28 0.21
ذغال سنگ 1,351.7 24.35 1.80
خودرو 16,591.8 52.26 0.32
قند و شکر 8,731.9 4.70 0.05
حمل و نقل 4,169.2 20.80 0.50
وسایل ارتباطی 2,187.1 0.00 0.00
سایرمالی 2,171.1 7.22 0.33
انتشار و چاپ 192,832 8,189.77 4.25
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 13,497.8 236.27 1.75
شاخص بازده نقدی قیمت 340,655.7 228.92 0.07
شاخص کل 85,660 69.38 0.08
فلزات اساسی 46,123.4 238.32 0.52
شیمیایی 5,088.6 1.10 0.02
دستگاههای برقی 486,859.1 693.77 0.14
سرمایه گذاریها 1,917.6 2.40 0.13
زراعت 6,981.1 171.20 2.45
لاستیک 22,025.2 41.78 0.19
چند رشته ای ص 7,801 13.82 0.18
رادیویی 1,053 1.00 0.10
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 74,738.8 80.27 0.11
شاخص50شرکت فعالتر 3,424.2 7.62 0.22
فنی مهندسی 668.6 1.30 0.19
شاخص آزاد شناور 92,732.8 58.05 0.06
تامین آب، برق، گاز 210.3 0.40 0.19
کاشی و سرامیک 2,169.6 50.88 2.35
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 49,482.9 0.00 0.00
بیمه و بازنشسته66 4,868.8 0.70 0.01
منسوجات 1,299.4 0.00 0.00
مالی 128,544.4 142.43 0.11
ابزار پزشکی 10,244.3 0.00 0.00
سایر معادن 12,562.6 187.25 1.49
شاخص بازار اول 59,360 80.31 0.14
استخراجنفتجزکشف11 422 6.21 1.47
کل (هم وزن) 17,545.6 36.72 0.21
محصولات چرمی 2,076.7 2.80 0.13
شاخص قیمت 50 شرکت 176,924.1 242.39 0.14
سیمان 655.7 1.10 0.17
شاخص بازار دوم 190,252.7 14.27 0.01
بانکها 562.7 0.80 0.14
بازار دوم فرابورس 450.2 0.30 0.07
شاخص کل فرابورس 929.4 1.10 0.12
بازار اول فرابورس 171.8 0.60 0.35
اداره بازارهای مالی 62.1 0.20 0.32
اطلاعات و ارتباطات 167.1 1.21 0.72
65