آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
725525.37
بیشترین مقدار روز
729150.42
مقدار و درصد تغییر
2,585.05 0.36
کمترین مقدار روز
725033.00
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص قیمت 50 شرکت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/07/30 728,119.94 717,001.22 730,158.31
1398/07/29 710,622.56 702,403.61 710,667.18
1398/07/28 707,893.85 707,893.23 728,911.06
1398/07/24 726,312.41 720,255.68 726,937.86
1398/07/23 719,423.23 717,583.96 743,718.61
1398/07/22 744,412.79 744,218.72 754,950.46
1398/07/21 761,507.9 761,506.41 767,946.7
1398/07/20 747,296.45 732,019.37 747,296.46
1398/07/17 721,431.91 713,273.04 721,431.92
1398/07/16 717,792.69 717,792.69 729,252.63
1398/07/15 726,005.49 725,097.51 731,132.33
1398/07/14 720,270.18 717,267.82 727,423.49
1398/07/13 734,050.56 734,049.47 741,369.07
1398/07/10 733,581.96 733,236.66 737,141.61
1398/07/9 743,849.33 743,849.33 751,303.55
1398/07/8 744,769.61 739,504.46 744,769.72
1398/07/7 735,476.77 732,041.84 742,944.57
1398/07/6 745,159.28 742,274.96 746,052.34
1398/07/3 739,000.95 735,058.34 739,000.95
1398/07/2 734,685.68 734,685.68 742,285.97
1398/07/1 734,171.56 717,210.72 734,171.56
1398/06/31 711,768.02 701,639.73 711,848.32
1398/06/30 698,413.41 692,777.35 698,598.84
1398/06/27 690,907.89 690,908.67 707,928.31
1398/06/26 710,884.87 710,881.26 717,922.56
1398/06/25 719,694.64 716,803.95 723,056.94
1398/06/24 711,489.43 710,298.18 716,759.25
1398/06/23 717,019.34 707,239.74 718,224.16
1398/06/20 706,574.06 702,714.16 706,695.76
1398/06/17 701,226.43 701,226.42 704,262

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 63,435.59 790.79 1.25
مواد دارویی 37,774.74 335.74 0.89
انبوه سازی 1,856 74.83 4.03
وزنی - ارزشی 82,043.52 559.70 0.68
قیمت (هم وزن) 54,123.37 715.35 1.32
رایانه 25,543.82 338.71 1.33
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,540.58 99.90 0.74
ماشین آلات 75,114.73 1,741.91 2.32
فراورده نفتی 1.332 میلیون 19,765.11 1.48
کانه فلزی 75,643.42 725.42 0.96
کانی غیرفلزی 12,788.07 258.95 2.02
غذایی بجز قند 14,417.08 166.65 1.16
ذغال سنگ 9,174 358.58 3.91
خودرو 40,122.47 73.10 0.18
قند و شکر 45,524.8 305.38 0.67
حمل و نقل 7,211.63 31.21 0.43
وسایل ارتباطی 10,417.63 375.70 3.61
سایرمالی 4,686.04 94.66 2.02
انتشار و چاپ 887,778.01 31,762.03 3.58
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 85,507.07 2,812.76 3.29
شاخص بازده نقدی قیمت 1.24 میلیون 0.00 0.00
شاخص کل 306,211.57 2,088.98 0.68
فلزات اساسی 192,122.48 1,487.60 0.77
شیمیایی 19,246.52 8.10 0.04
دستگاههای برقی 1.438 میلیون 9,167.06 0.64
سرمایه گذاریها 6,106.59 9.26 0.15
زراعت 67,195.51 1,336.45 1.99
لاستیک 59,031.34 1,718.05 2.91
چند رشته ای ص 30,048.87 261.73 0.87
رادیویی 2,617.32 7.40 0.28
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 273,896.6 1,972.88 0.72
شاخص50شرکت فعالتر 12,279.37 82.36 0.67
فنی مهندسی 2,344.76 41.57 1.77
شاخص آزاد شناور 346,687.71 2,794.65 0.81
تامین آب، برق، گاز 652.99 8.00 1.23
کاشی و سرامیک 8,714.03 330.64 3.79
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 312,176.47 3,494.19 1.12
بیمه و بازنشسته66 15,363.26 14.50 0.09
منسوجات 4,126.31 149.88 3.63
مالی 375,001.68 2,025.01 0.54
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 60,952.45 1,961.45 3.22
شاخص بازار اول 223,032.87 1,937.71 0.87
استخراجنفتجزکشف11 1,574.27 7.49 0.48
کل (هم وزن) 80,909.73 1,069.38 1.32
محصولات چرمی 9,025.53 104.00 1.15
شاخص قیمت 50 شرکت 725,525.37 2,585.05 0.36
سیمان 2,209.64 35.32 1.60
شاخص بازار دوم 620,553.79 2,349.42 0.38
بانکها 1,617.46 12.94 0.80
بازار دوم فرابورس 1,899.48 9.59 0.50
شاخص کل فرابورس 3,785.89 18.90 0.50
بازار اول فرابورس 575.55 2.67 0.46
اداره بازارهای مالی 211.31 2.02 0.96
اطلاعات و ارتباطات 305.59 2.74 0.90
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 381.29 6.06 1.59
شاخص ارکان و نهادهای مالی 96.49 0.00 0.00
شاخص فنی مهندسی 163.26 6.92 4.24
65