آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1479231.02
بیشترین مقدار روز
1495058.38
مقدار و درصد تغییر
33,164.36 2.24
کمترین مقدار روز
1464364.99
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/06/26 1.513 میلیون 1.511 میلیون 1.534 میلیون
1398/06/25 1.547 میلیون 1.543 میلیون 1.561 میلیون
1398/06/24 1.529 میلیون 1.519 میلیون 1.543 میلیون
1398/06/23 1.536 میلیون 1.521 میلیون 1.536 میلیون
1398/06/20 1.49 میلیون 1.48 میلیون 1.49 میلیون
1398/06/17 1.477 میلیون 1.471 میلیون 1.477 میلیون
1398/06/16 1.476 میلیون 1.474 میلیون 1.481 میلیون
1398/06/13 1.479 میلیون 1.479 میلیون 1.485 میلیون
1398/06/12 1.467 میلیون 1.457 میلیون 1.471 میلیون
1398/06/11 1.457 میلیون 1.455 میلیون 1.466 میلیون
1398/06/10 1.472 میلیون 1.405 میلیون 1.475 میلیون
1398/06/9 1.399 میلیون 1.399 میلیون 1.41 میلیون
1398/06/6 1.361 میلیون 1.317 میلیون 1.361 میلیون
1398/06/5 1.345 میلیون 1.345 میلیون 1.358 میلیون
1398/06/4 1.312 میلیون 1.286 میلیون 1.312 میلیون
1398/06/3 1.271 میلیون 1.269 میلیون 1.295 میلیون
1398/06/2 1.305 میلیون 1.3 میلیون 1.305 میلیون
1398/05/30 1.3 میلیون 1.291 میلیون 1.3 میلیون
1398/05/29 1.262 میلیون 1.247 میلیون 1.262 میلیون
1398/05/28 1.262 میلیون 1.247 میلیون 1.262 میلیون
1398/05/27 1.216 میلیون 1.2 میلیون 1.216 میلیون
1398/05/26 1.201 میلیون 1.199 میلیون 1.204 میلیون
1398/05/23 1.191 میلیون 1.177 میلیون 1.206 میلیون
1398/05/22 1.172 میلیون 1.172 میلیون 1.176 میلیون
1398/05/20 1.161 میلیون 1.161 میلیون 1.17 میلیون
1398/05/19 1.178 میلیون 1.176 میلیون 1.178 میلیون
1398/05/16 1.153 میلیون 1.134 میلیون 1.153 میلیون
1398/05/15 1.139 میلیون 1.138 میلیون 1.155 میلیون
1398/05/14 1.155 میلیون 1.153 میلیون 1.161 میلیون
1398/05/13 1.138 میلیون 1.124 میلیون 1.138 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 70,436.48 2,037.09 2.89
مواد دارویی 35,978.37 1,161.17 3.23
انبوه سازی 1,996.73 72.07 3.61
وزنی - ارزشی 79,063.71 2,071.71 2.62
قیمت (هم وزن) 56,395.44 1,385.07 2.46
رایانه 25,893.69 878.73 3.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 12,559.89 312.55 2.49
ماشین آلات 85,922.86 2,379.46 2.77
فراورده نفتی 1.238 میلیون 43,409.33 3.51
کانه فلزی 72,272.2 1,490.76 2.06
کانی غیرفلزی 13,617.15 80.82 0.59
غذایی بجز قند 15,303.63 345.92 2.26
ذغال سنگ 8,766.87 248.23 2.83
خودرو 39,894.22 1,384.97 3.47
قند و شکر 50,328.46 1,893.31 3.76
حمل و نقل 7,785.28 228.07 2.93
وسایل ارتباطی 8,114.3 278.13 3.43
سایرمالی 4,874.87 155.70 3.19
انتشار و چاپ 1.371 میلیون 45,320.37 3.31
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 80,216.61 3,019.91 3.76
شاخص بازده نقدی قیمت 1.214 میلیون 1.21 0.00
شاخص کل 294,166.68 7,708.05 2.62
فلزات اساسی 182,341.01 3,916.50 2.15
شیمیایی 17,760.94 434.08 2.44
دستگاههای برقی 1.479 میلیون 33,164.36 2.24
سرمایه گذاریها 6,320.83 164.83 2.61
زراعت 75,785.35 3,085.37 4.07
لاستیک 66,171.85 2,703.19 4.09
چند رشته ای ص 27,433.27 859.92 3.13
رادیویی 2,453.46 71.91 2.93
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 263,398.38 7,044.85 2.67
شاخص50شرکت فعالتر 11,459.38 303.51 2.65
فنی مهندسی 2,717.58 69.38 2.55
شاخص آزاد شناور 337,845.23 8,664.72 2.56
تامین آب، برق، گاز 648.33 23.72 3.66
کاشی و سرامیک 11,016.3 169.34 1.54
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 330,140.64 14,217.18 4.31
بیمه و بازنشسته66 13,224.92 208.80 1.58
منسوجات 3,628.17 140.13 3.86
مالی 357,846.58 7,776.01 2.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 70,377.32 0.00 0.00
شاخص بازار اول 214,224.97 5,648.68 2.64
استخراجنفتجزکشف11 1,559.15 68.41 4.39
کل (هم وزن) 84,247.48 2,069.12 2.46
محصولات چرمی 10,231.65 305.25 2.98
شاخص قیمت 50 شرکت 690,908.68 19,414.53 2.81
سیمان 2,405.01 49.68 2.07
شاخص بازار دوم 596,269.59 15,464.85 2.59
بانکها 1,507.82 30.02 1.99
بازار دوم فرابورس 1,926.89 50.77 2.63
شاخص کل فرابورس 3,886.54 100.84 2.59
بازار اول فرابورس 632.64 15.04 2.38
اداره بازارهای مالی 223.68 5.05 2.26
اطلاعات و ارتباطات 352.81 16.27 4.61
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 367.97 3.72 1.01
شاخص ارکان و نهادهای مالی 94.97 4.06 4.27
شاخص فنی مهندسی 140.68 7.03 5.00
65