آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1469071.54
بیشترین مقدار روز
1470622.53
مقدار و درصد تغییر
34,296.94 2.33
کمترین مقدار روز
1448621.51
 

نمودار آخرین روز معاملاتی 31-دستگاههای برقی

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/08/27 1.436 میلیون 1.411 میلیون 1.438 میلیون
1398/08/26 1.428 میلیون 1.427 میلیون 1.451 میلیون
1398/08/25 1.491 میلیون 1.491 میلیون 1.509 میلیون
1398/08/22 1.49 میلیون 1.485 میلیون 1.49 میلیون
1398/08/21 1.468 میلیون 1.453 میلیون 1.487 میلیون
1398/08/20 1.471 میلیون 1.47 میلیون 1.481 میلیون
1398/08/19 1.479 میلیون 1.479 میلیون 1.505 میلیون
1398/08/18 1.514 میلیون 1.514 میلیون 1.533 میلیون
1398/08/14 1.517 میلیون 1.509 میلیون 1.518 میلیون
1398/08/13 1.527 میلیون 1.527 میلیون 1.557 میلیون
1398/08/12 1.543 میلیون 1.539 میلیون 1.549 میلیون
1398/08/11 1.536 میلیون 1.536 میلیون 1.55 میلیون
1398/08/8 1.51 میلیون 1.498 میلیون 1.517 میلیون
1398/08/6 1.479 میلیون 1.459 میلیون 1.483 میلیون
1398/08/4 1.446 میلیون 1.443 میلیون 1.448 میلیون
1398/08/1 1.44 میلیون 1.434 میلیون 1.453 میلیون
1398/07/30 1.447 میلیون 1.433 میلیون 1.45 میلیون
1398/07/29 1.408 میلیون 1.394 میلیون 1.408 میلیون
1398/07/28 1.423 میلیون 1.415 میلیون 1.463 میلیون
1398/07/24 1.454 میلیون 1.446 میلیون 1.456 میلیون
1398/07/23 1.479 میلیون 1.479 میلیون 1.523 میلیون
1398/07/22 1.524 میلیون 1.519 میلیون 1.56 میلیون
1398/07/21 1.568 میلیون 1.568 میلیون 1.584 میلیون
1398/07/20 1.585 میلیون 1.581 میلیون 1.603 میلیون
1398/07/17 1.554 میلیون 1.54 میلیون 1.56 میلیون
1398/07/16 1.584 میلیون 1.584 میلیون 1.624 میلیون
1398/07/15 1.626 میلیون 1.624 میلیون 1.641 میلیون
1398/07/14 1.608 میلیون 1.593 میلیون 1.61 میلیون
1398/07/13 1.632 میلیون 1.623 میلیون 1.773 میلیون
1398/07/10 1.628 میلیون 1.623 میلیون 1.637 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 75,448.94 2,372.04 3.14
مواد دارویی 38,180.84 672.10 1.76
انبوه سازی 1,936.21 89.69 4.63
وزنی - ارزشی 81,626.72 528.53 0.65
قیمت (هم وزن) 58,031.31 1,071.78 1.85
رایانه 25,834.82 286.15 1.11
شاخص 30 شرکت بزرگ 13,164.54 20.80 0.16
ماشین آلات 82,038.96 1,929.06 2.35
فراورده نفتی 1.288 میلیون 3,385.23 0.26
کانه فلزی 73,875.13 48.76 0.07
کانی غیرفلزی 14,651.73 452.77 3.09
غذایی بجز قند 15,357.5 281.86 1.84
ذغال سنگ 10,275.76 513.90 5.00
خودرو 43,038.76 873.17 2.03
قند و شکر 50,924.11 1,405.56 2.76
حمل و نقل 7,223.33 133.26 1.84
وسایل ارتباطی 11,678.47 101.25 0.87
سایرمالی 5,397.27 137.66 2.55
انتشار و چاپ 994,751.54 43,450.75 4.37
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 84,070.95 4,083.58 4.86
شاخص بازده نقدی قیمت 1.227 میلیون 1.23 0.00
شاخص کل 304,688.53 1,974.99 0.65
فلزات اساسی 190,562.15 366.83 0.19
شیمیایی 18,823.84 6.16 0.03
دستگاههای برقی 1.469 میلیون 34,296.94 2.33
سرمایه گذاریها 6,567.3 87.36 1.33
زراعت 67,055.76 1,485.22 2.21
لاستیک 69,956.56 959.80 1.37
چند رشته ای ص 29,710.13 91.15 0.31
رادیویی 2,540.67 1.72 0.07
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 273,045.9 1,388.17 0.51
شاخص50شرکت فعالتر 11,909.74 20.66 0.17
فنی مهندسی 2,516.86 21.19 0.84
شاخص آزاد شناور 354,106.41 3,464.93 0.98
تامین آب، برق، گاز 628.53 1.58 0.25
کاشی و سرامیک 10,112.55 143.41 1.42
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 318,313.29 4,030.80 1.27
بیمه و بازنشسته66 16,082.19 491.31 3.06
منسوجات 3,983.52 94.30 2.37
مالی 368,113.68 6,621.26 1.80
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 61,487.51 1,533.44 2.49
شاخص بازار اول 220,969.48 1,147.72 0.52
استخراجنفتجزکشف11 1,685.42 36.74 2.18
کل (هم وزن) 86,802.19 1,608.53 1.85
محصولات چرمی 10,439.12 308.12 2.95
شاخص قیمت 50 شرکت 717,512.33 1,948.05 0.27
سیمان 2,360.37 26.96 1.14
شاخص بازار دوم 621,766.48 5,317.35 0.86
بانکها 1,510.39 25.70 1.70
بازار دوم فرابورس 1,960.71 26.42 1.35
شاخص کل فرابورس 3,921.26 55.87 1.42
بازار اول فرابورس 608.43 11.47 1.89
اداره بازارهای مالی 240.16 7.30 3.04
اطلاعات و ارتباطات 304.07 12.22 4.02
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 380.9 1.98 0.52
شاخص ارکان و نهادهای مالی 126.37 6.32 5.00
شاخص فنی مهندسی 187.23 2.29 1.22
65