آخرین داده‌ها

آخرین مقدار شاخص
1213705.54
بیشترین مقدار روز
1213704.92
مقدار و درصد تغییر
1.21 0.00
کمترین مقدار روز
1213704.92
 

نمودار آخرین روز معاملاتی شاخص بازده نقدی قیمت

 

نمودار شاخص

 

سابقه شاخص

تاریخ آخرین مقدار کمترین بیشترین
1398/06/25 1.229 میلیون 1.229 میلیون 1.229 میلیون
1398/06/24 1.216 میلیون 1.216 میلیون 1.216 میلیون
1398/06/23 1.224 میلیون 1.224 میلیون 1.224 میلیون
1398/06/20 1.206 میلیون 1.206 میلیون 1.206 میلیون
1398/06/17 1.193 میلیون 1.193 میلیون 1.193 میلیون
1398/06/16 1.185 میلیون 1.185 میلیون 1.185 میلیون
1398/06/13 1.167 میلیون 1.167 میلیون 1.167 میلیون
1398/06/12 1.148 میلیون 1.148 میلیون 1.148 میلیون
1398/06/11 1.137 میلیون 1.137 میلیون 1.137 میلیون
1398/06/10 1.149 میلیون 1.149 میلیون 1.149 میلیون
1398/06/9 1.141 میلیون 1.141 میلیون 1.141 میلیون
1398/06/6 1.119 میلیون 1.119 میلیون 1.119 میلیون
1398/06/5 1.119 میلیون 1.119 میلیون 1.119 میلیون
1398/06/4 1.104 میلیون 1.104 میلیون 1.104 میلیون
1398/06/3 1.082 میلیون 1.082 میلیون 1.082 میلیون
1398/06/2 1.084 میلیون 1.084 میلیون 1.084 میلیون
1398/05/30 1.069 میلیون 1.069 میلیون 1.069 میلیون
1398/05/28 1.056 میلیون 1.056 میلیون 1.056 میلیون
1398/05/27 1.048 میلیون 1.048 میلیون 1.048 میلیون
1398/05/26 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون
1398/05/23 1.05 میلیون 1.05 میلیون 1.05 میلیون
1398/05/22 1.032 میلیون 1.032 میلیون 1.032 میلیون
1398/05/20 1.027 میلیون 1.027 میلیون 1.027 میلیون
1398/05/19 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون
1398/05/16 1.025 میلیون 1.025 میلیون 1.025 میلیون
1398/05/15 1.026 میلیون 1.026 میلیون 1.026 میلیون
1398/05/14 1.031 میلیون 1.031 میلیون 1.031 میلیون
1398/05/13 1.026 میلیون 1.026 میلیون 1.026 میلیون
1398/05/12 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون
1398/05/9 1.022 میلیون 1.022 میلیون 1.022 میلیون

شاخص‌هاهمه شاخص‌ها

شاخص مقدار تغییر درصد
محصولات فلزی 70,436.48 2,037.09 2.89
مواد دارویی 35,978.37 1,161.17 3.23
انبوه سازی 1,996.73 72.07 3.61
وزنی - ارزشی 79,063.71 2,071.71 2.62
قیمت (هم وزن) 56,395.44 1,385.07 2.46
رایانه 25,893.69 878.73 3.39
شاخص 30 شرکت بزرگ 12,559.89 312.55 2.49
ماشین آلات 85,922.86 2,379.46 2.77
فراورده نفتی 1.238 میلیون 43,409.33 3.51
کانه فلزی 72,272.2 1,490.76 2.06
کانی غیرفلزی 13,617.15 80.82 0.59
غذایی بجز قند 15,303.63 345.92 2.26
ذغال سنگ 8,766.87 248.23 2.83
خودرو 39,894.22 1,384.97 3.47
قند و شکر 50,328.46 1,893.31 3.76
حمل و نقل 7,785.28 228.07 2.93
وسایل ارتباطی 8,114.3 278.13 3.43
سایرمالی 4,874.87 155.70 3.19
انتشار و چاپ 1.371 میلیون 45,320.37 3.31
مبلمان 272.7 0.00 0.00
محصولات کاغذ 80,216.61 3,019.91 3.76
شاخص بازده نقدی قیمت 1.214 میلیون 1.21 0.00
شاخص کل 294,166.68 7,708.05 2.62
فلزات اساسی 182,341.01 3,916.50 2.15
شیمیایی 17,760.94 434.08 2.44
دستگاههای برقی 1.479 میلیون 33,164.36 2.24
سرمایه گذاریها 6,320.83 164.83 2.61
زراعت 75,785.35 3,085.37 4.07
لاستیک 66,171.85 2,703.19 4.09
چند رشته ای ص 27,433.27 859.92 3.13
رادیویی 2,453.46 71.91 2.93
پیمانکاری 919.7 0.00 0.00
شاخص صنعت 263,398.38 7,044.85 2.67
شاخص50شرکت فعالتر 11,459.38 303.51 2.65
فنی مهندسی 2,717.58 69.38 2.55
شاخص آزاد شناور 337,845.23 8,664.72 2.56
تامین آب، برق، گاز 648.33 23.72 3.66
کاشی و سرامیک 11,016.3 169.34 1.54
حمل و نقل 1,125.2 0.00 0.00
محصولات چوبی 330,140.64 14,217.18 4.31
بیمه و بازنشسته66 13,224.92 208.80 1.58
منسوجات 3,628.17 140.13 3.86
مالی 357,846.58 7,776.01 2.17
ابزار پزشکی 10,244.34 0.00 0.00
سایر معادن 70,377.32 0.00 0.00
شاخص بازار اول 214,224.97 5,648.68 2.64
استخراجنفتجزکشف11 1,559.15 68.41 4.39
کل (هم وزن) 84,247.48 2,069.12 2.46
محصولات چرمی 10,231.65 305.25 2.98
شاخص قیمت 50 شرکت 690,908.68 19,414.53 2.81
سیمان 2,405.01 49.68 2.07
شاخص بازار دوم 596,269.59 15,464.85 2.59
بانکها 1,507.82 30.02 1.99
بازار دوم فرابورس 1,926.89 50.77 2.63
شاخص کل فرابورس 3,886.54 100.84 2.59
بازار اول فرابورس 632.64 15.04 2.38
اداره بازارهای مالی 223.68 5.05 2.26
اطلاعات و ارتباطات 352.81 16.27 4.61
47خرده فروشی به جز وسایل نقلیه 367.97 3.72 1.01
شاخص ارکان و نهادهای مالی 94.97 4.06 4.27
شاخص فنی مهندسی 140.68 7.03 5.00
65