منشا سرمایه‌ای صف خرید «اپرداز»

به دنبال انتشار گزارش پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت آتیه داده پرداز، سهام آن با صف خرید مواجه شد. بررسی‌های «دنیای بورس» نشان می‌دهد علت این امر می‌تواند افزایش سود خالص شرکت بعد افزایش سرمایه طی سال‌های آینده باشد.

همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود این شرکت در پیشنهاد افزایش سرمایه خود پیش‌بینی کرده که پس از افزایش سرمایه، سود خالص شرکت مسیر صعودی خود را در سال‌های 96 تا 98 ادامه خواهد داد. به طوری که سود خالص شرکت از حدود 34 میلیارد تومان امسال به حدود 45 میلیارد تومان در سال 96 خواهد رسید. این امر می‌تواند یکی از دلایل صف خرید «اپرداز» در معاملات امروز باشد.

قیمت پایانی تغییر درصد
11,162 0.00 0.00

داده ها

آخرین معامله 11,190 0.00 0.00
قیمت پایانی 11,162 0.00 0.00
اولین قیمت 11,200
قیمت دیروز 11,162
بازه روز 0 0
قیمت مجاز 11,803 10,679
بازه هفته 0 0
بازه سال - -
P/E 12836300
تعداد سهام 500 میلیون
سهام شناور -
حجم مبنا 1

معاملات

تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
ارزش بازار 5.581 هزار میلیارد
حجم خرید فروش
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تعداد خرید فروش
مجموع 0 0
حقیقی 0 0
حقوقی 0 0
تغییر حقوقی به حقیقی 0.00

خرید و فروش

تعداد حجم خرید فروش حجم تعداد
1 1,000 10,970 11,190 1,038 1
1 1,000 10,950 11,205 6,000 2
1 500 10,930 11,206 3,000 1

نمودار آخرین روز معاملاتی (1397/07/25)