بازیگران بورس (18 آبان 98)| سهم عمده خریدها در سهام بانکی
بازیگران بورس (18 آبان 98)| سهم عمده خریدها در سهام بانکی

حقوقی و حقیقی ها در بازار درحالی نخستین روز هفته را آغاز کردند که سهم عمده ای از موقعیت های خرید ایجاد شده، نمادهای بانکی بود.  دیگر استراتژی های بازار چه بود؟

به گزارش «دنیای بورس»، معامله گران حقیقی نخستین روز کاری هفته را با اختیار نقدینگی آغازکردند. بر این اساس امروز بیش از 31میلیارد و 300میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابجا شد. در این میان بخش عمده ای از خریدهای صورت گرفته در نمادهای بانکی بود. به طوریکه خالص خرید سهامداران خرد در این گروه به 32میلیارد تومان رسید. در این راستا بیشترین خرید در نماد بانک پاسارگاد بود. به طوریکه 14میلیارد و 500میلیون تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران خرد «وپاسار» منتقل شد.

بانک اقتصاد نوین نیز با ثبت خالص خرید بیش از 10میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران خرد در بازار امروز بود. در این نماد به دنبال تقاضای بالای معامله گران حقیقی ، سه سهامدار عمده به عرضه سهم پرداختند. به طوریکه 16میلیون سهم از سوی شركت نوسازي وساختمان تهران ، 27میلیون سهم از سوی شركت تامين مسكن نوين و 33هزار سهم نیز توسط شركت تامين مسكن جوانان به فروش رفت. در همین راستا پست بانک ایران نیز با عرضه 101میلیون سهم از سوی سازمان خصوصي سازي مواجه شد.

در مقابل گروه مالي پارسيان به خریدهای خود در نماد بانک پارسیان ادامه داد و 3میلیون سهم دیگر را خریداری کرد. روندی مشابه در نماد بانک صادرات با خرید 24میلیون و 500هزار سهم از سوی گروه مالي سپهرصادرات دنبال شد. البته در نماد «وبصادر» ، صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني سپهرصادرات نیز به خرید سهم پرداخت و 2.5میلیون سهم را جمع آوری کرد.

در میان دیگر جابجایی های امروز ، عرضه و تقاضا سهام تامین سرمایه لوتوس پارسیان از سوی دو حقوقی قرار داشت. در حالی صندوق بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان حدود 2میلیون سهم را عرضه کرد که گروه سرمايه گذاري سايپا حدود 300هزار سهم «لوتوس» را جمع آوری کرد.

در میان نمادهای شیمایی نیز پتروشیمی شازند با خرید 650 هزار سهم از سوی سرمايه گذاري گروه توسعه ملي روبرو شد. موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد گسترش نفت و گاز پارسیان، یک میلیون سهم را خریداری کرد. در همین راستا صندوق سرمايه گذاري ارزش آفرين نیز 20هزار سهم «جم پیلن» را به پرتفوی خود افزود. در این میان روند خریدها در نماد سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشيمي تأمين به مراتب با حجم بالاتری دنبال شد. به طوریکه گروه صنعت سلولزي تامين گسترنوين به عنوان سهامدار 1.2درصدی «تاپیکو» ، بیش از 38میلیون سهم را جمع آوری کرد.

روند خرید و فروش ها در نمادهای سیمانی نیز نشان می دهد که سیمان کرمان با عرضه یک میلیون و 500هزار سهم از سوی شركت سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان مواجه شد. در نماد سیمان شاهرود نیز در حالی بیش از 3میلیون سهم توسط صندوق سرمايه گذاري امين آشناايرانيان خریداری شد که در مقابل صندوق سرمايه گذاري سهم آشنا، 3میلیون سهم را واگذار کرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر