ریشه‌یابی خرید پرشتاب حقوقی‌ها در منفی خودرویی‌ها/ تقلا برای نجات یا ارزندگی سهام؟

دلیل ایجاد موقعیت های خرید حقوقی های بازار در قیمت منفی برخی از سهام خودرویی ها چیست؟ آیا سهام ارزنده هستند یا تنها دلیلی برای خروج از افت بیش تر است.

به گزارش «دنیای بورس»، همان‌طورکه در ابتدای معاملات امروز عنوان شد خودرویی‌ها با افزایش فشار فروش مواجه هستند. در این بین یک نکته که توجه معامله‌گران سهام را به خود جلب کرده است رشد ناگهانی برخی از نمادهای خودرویی به دنبال افزایش لحظه‌ای تقاضای سهام است. به عنوان مثال «خساپا» در سطوح کمتر از 210 تومان با خرید بیش از 5 میلیون سهم که عمدتا حقوقی‌ هستند تا 216 تومان ناگهان رشد می‌کند.

 اما این خریدها نشانه چیست؟ اگر علت چنین خریدهایی را اشتباه حدس بزنید نتیجه دقیقا برخلاف تصورات شما رخ می‌دهد. این خریدها در حقیقت می‌تواند نشانه‌ای از ارزندگی سهام باشد. به این ترتیب با انتشار یک خبر بسیار مثبت برای یک سهم معامله‌گران بازار سراسیمه به سمت خرید یک سهم هجوم می‌آورند. برای مثال اگر قیمت مس در بازار جهانی هم‌زمان با ساعات معاملات بورس تهران جهش کند باید انتظار هجوم این‌چنینی تقاضا برای «فملی» را داشت و مثال‌های دیگری از این دست. چون جهش قیمت مس در بازار جهانی می‌تواند به رشد محسوس سودآوری این شرکت منجر شود.

  اما در همین حین این خریدها می‌تواند از نتیجه‌گیری اشتباه معامله‌گران نیز باشد. واکنش هیجانی به یک خبر و تحلیل اشتباه از آن برای مثال می‌تواند چنین خریدهایی را رقم بزند. در چنین شرایطی اگر سایر معامله‌گران نیز با خریدها همراه شوند احتمال زیان آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. یا نکته دیگر این‌که بعضا در مسیر نزولی سهام خریدارانی به خصوص ازجنس حقوقی پیدا می‌شوند که با چنین خریدهایی سعی می‌کنند که بازار القا کنند که سهام ارزنده است. شناخت کافی از زمین بازی سهم باعث می‌شود که بدانند اگر خریدهای پرشتاب انجام شود احتمال تشدید هیجان و هجوم نقدینگی را به همراه دارد.

  در مسیر نزولی و زمانی‌که اخبار جدیدی برای یک سهم منتشر نشده (البته این موضوع باید با دقت بررسی شود و ممکن منتشر شده و همچنان کل بازار از آن خبردار نشده باشد) حقوقی‌ها برای خرید یک سهم ارزنده کمین می‌کنند و با توجه به موج فروش منتظر می‌مانند تا سهام را در سطوح قیمتی پایین‌تر خریداری کنند و در نتیجه افزایش تقاضای ناگهانی می‌تواند ناشی از تلاش برای داغ کردن دوباره سهام به منظور رشدهای حداقلی و خالی کردن سهام باشد.

  بر این اساس معامله‌گران باید با دقت بیشتری این موارد را دنبال کنند. اگر جهش ناگهانی قیمت دلیل منطقی نداشته باشد همراه شدن با چنین خریدهایی می‌تواند برخلاف تصور معامله‌گر زیان به همراه داشته باشد. زیرا این خریدها می‌تواند تنها تقلا برای نجات از مسیر نزولی باشد زیرا زمین بازی این سهام احتمال تکرار هیجان این‌بار در مسیر نزولی را افزایش می‌دهد. البته در خصوص بهانه یا دلیل منطقی احتمال صعود ادامه‌دار سهام نیز وجود خواهد داشت.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
43,802.91 1,472.70 3.36

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) ح . ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ (ختراکح) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود00042) ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404)