صف‌های فروش روز سبز سهام
صف‌های فروش روز سبز سهام

شاخص کل بورس تهران امروز بیش از 9 هزار واحد رشد کرد، اما بار دیگر این تصویری از کلیه نمادهای بازار نبود. در جدول ذیل لیست نمادهایی که در روز اوج‌گیری شاخص کل با صف فروش مواجه بودند آورده شده است. در این بین نام 28 نماد مشاهده می‌شود که حضور پرتعداد سهام دارویی و سیمانی، که هفته‌های گذشته با بیشترین تقاضا مواجه بودند، جالب توجه است. در این لیست نام برخی از نمادها مانند «کدما» نیز مشاهده می‌شود که از سقف قیمتی با افزایش عرضه تا صف فروش پیش رفته‌اند.

دنیای بورس: تمامی نمادهای آورده شده در جدول ذیل جلسه معاملاتی روز شنبه، 20 مهر را در محدوده صف فروش به پایان بردند. با این وجود محدوده نوسان این نمادها متفاوت و در برخی موارد کاملا چشمگیر است.

نمادهایی که با دامنه نوسان قیمتی بیش از 10 درصدی همراه هستند به معنی افزایش عرضه سهام از سقف قیمتی تا صف فروش است. از طرفی نمادهایی که فاصله سقف و کف قیمتی معاملات روزانه (ستون سوم جدول) صفر است به معنی معامله کامل این نماد (طی معاملات شنبه) در کف قیمتی است و صف فروش این نمادها از ابتدا تا پایان معاملات پایدار بوده است و اجازه نوسان در سطوح بیشتر قیمت وجود نداشته است. 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر