بازدهی سهام خودرویی از ابتدای سال
بازدهی سهام خودرویی از ابتدای سال

گروه خودرویی در معاملات امروز برترین صنعت بازار به لحاظ ارزش معاملات روزانه بودند. جابجایی بیش از 800 میلیون سهم به ارزش بیش از 209 میلیارد تومان و رشد 3.75 درصدی شاخص گروه خودرو گواه این مدعاست. با جهش امروز، شاخص این صنعت رشد بیش از 98 درصدی را از ابتدای سال تجربه کرده‌است. پیشواز سرمایه‌گذاران از گشایش‌های سیاسی و شناوری بالای سهام گروه خودرویی در کنار نیم‌نگاه فعالان بورسی به بحث افزایش سرمایه مجدد از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها از مهمترین دلایل اقبال به این صنعت برشمرده می‌شود.

دنیای بورس: صنعت خودرو با توجه به مضیقه‌های فراوان پس از اعمال تحریم‌های مجدد، علیرغم تزریق اعتبارهای سوبسیدی برای تامین مواد اولیه و قطعات، هنوز از شرایط مناسب و پایدار سال‌های گذشته فاصله فراوانی دارد. رشد قیمت محصولات در بازار در صورت‌های مالی این شرکت‌ها منعکس نشده‌است و حجم تولید و فروش با توجه به فشارهای تحریمی و افت تقاضای بازار افت چشمگیری را نشان می‌دهد. بالا بودن هزینه سربار و هزینه دستمزد مستقیم و غیرمستقیم کارگران و هزینه‌های اداری مجموعه‌های عریض و طویل در شرکت‌های بزرگ خودرویی و ثابت بودن این سرفصل‌ها در صورت‌های مالی، با کاهش توان تولید و فروش به ثبت زیان‌های قابل توجه خودروسازهای بزرگ در سنوات گذشته منجر شده‌است. علیرغم تمام این وقایع، شرکت‌های خودرویی و قطعه‌سازها در بورس با امیدواری نسبت به گشایش‌های سیاسی و برطرف شدن موانع وارداتی مدت‌هاست به استقبال این رویداد رفته‌اند و از ابتدای سال تاکنون شاهد رشد نزدیک به 100 درصدی شاخص صنعت خودرو در بازار سهام بوده‌ایم که ارزش بازار این صنعت را به بیش از 35 هزار میلیارد تومان رسانده‌است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ایران خودرو و سایپا تقریبا نیمی از ارزش صنعت را از آن خود کرده‌اند و سهم 6 شرکت بزرگ «خودرو» ، «خساپا» ، «خپارس» ، «خبهمن» و «خگستر» و «خاهن» بیش از 72 درصد از 28 شرکت حاضر در این شاخص است.

در جدول زیر با بررسی بازدهی زیرمجموعه گروه خودرو و ساخت قطعات، ضمن مرور رشدهای قدرتمند سهام این صنعت و با توجه به شرایط یاد شده، لزوم توجه سرمایه‌گذاران به ریسک‌های موجود را یادآوری می‌شویم. نگارنده بر این موضوع واقف است که گشایش‌های سیاسی در صورت نتیجه بخش بودن در امور واقعی اقتصادی و مالی می‌تواند عملکرد این شرکت‌ها را متحول کند و از طرفی موج خوشبینی و اقبال سرمایه‌گذاران را به صنعت مزبور با وجود رشدهای 6 ماه گذشته در کنار صنایعی چون حمل و نقل دریایی و بانکی تقویت کند. اما ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بررسی رشدهای اخیر می‌تواند چشم‌انداز بهتری از پتانسیل‌های آزاد شده و سهام در معرض حباب به مخاطب بدهد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
39,894.22 1,384.97 3.47

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود0004) ص رهنی خودرو0004- 3ماهه 16% (صخود00042) ص رهنی خودرو1404- 3ماهه 16% (صخود1404)