معامله مکرون-ظریف چه نکاتی است؟

گزینه‌های تهران پس از نشست بیاریتز

نقش روسیه در میانجیگری فرانسه بین ایران و امریکا

گزینه‌های تهران پس از نشست بیاریتز

معامله ظریف - مکرون که در تدوین آن تلاش های دیپلماتیک بسیاری از توکیو گرفته تا اسلو،برلین و پاریس نقش داشت، در بردارنده چهار نکته اصلی است.

ابراهیم انوار| القدس العربی (انگلستان)

عصر دیپلماسی: به نظر می رسد معامله ظریف-مکرون که در تدوین آن تلاش های دیپلماتیک بسیاری از توکیو گرفته تا اسلو،برلین و پاریس نقش داشت، در بردارنده چهار نکته اصلی است:

نخست: اجازه ازسرگیری صدور نفت از سوی ایران اما به میزان کمتر،

دوم:راه اندازی سازوکار اروپا برای حل و فصل مسئله پرداخت ها به ایران،

سوم:کاهش تنش در تنگه هرمز وچهارم:تدارک برای برگزاری نشست سران آمریکا و ایران.

این معامله در بازگشت ایران به بازار جهانی نفت نقش خواهد داشت و کشورهای وارد کننده نفت ایران بدون این که با مشکلی در روابط خود با آمریکا برخورد کنند، به نفت دست خواهند یافت.این معامله همچنین فتیله بحرانی جدید میان آمریکا و چین را پایین آورد چرا که چین بی توجه به تحریم های آمریکا به وارد کردن نفت از ایران ادامه داده واین مسئله شرکت های نفتی چین را در معرض تهدید تحریم های آمریکا قرار می دهد.

اکنون توپ در زمین ایران است.گزینه های ایران در نظر سپاه و جریان های تندروی محافظه کار مورد حمایت رهبری، دشوار و پیچیده می‌آید اما این گزینه‌ها در دیدگاه جریان‌های سیاسی میانه رویی که از حمایت رهبر معظم وتوده مردم ایران نیز برخوردارند، ساده‌تر و آسان‌تر است. 

نقطه مشترک دو طرف استقلال و آزادی اراده ملی ایران است. این نقطه غیر قابل چانه زنی و مذاکره است.از این رو احتمالا میانه رو ها و تندروها نقاط مشترکی را در معامله ظریف-مکرون پیدا کرده و به گزینه هایی دست پیدا کنند که ایران را از تاثیر تحریم های آمریکا دور می کند. احتمالا دیپلماسی ایران در آینده به شدت فعال شده و به دنیا سیاستی متضاد سیاست آتش افروزی اسرائیل و عربستان ارائه دهد.

مترجم: مهری بهرامی اداره کل رسانه|های خارجی

در همین رابطه نیز بخوانید:

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)