دلایل ظهور بنگاه‌های رانتی در ایران

گزارش پیش‌رو به عمده‌ترین دلایلی که منجر به ظهور بخش خصوصی مصنوعی در کشور شده است، پرداخت که البته نظرگاه‌ها در این باره به دو طیف تقسیم می‌شود.

دنیای اقتصاد: تحلیلگران اقتصادی معتقدند دو گروه در حال حاضر، تابلوی بخش خصوصی را در دست دارند. گروه اول، کارآفرینان، تجار و کاسبان واقعی هستند که رانت‌جویی نمی‌کنند؛ اما گروه دوم شرکای سیاستمداران در رانت‌جویی شده‌اند. به اعتقاد آنها ساختار اداری کشور، سرکوب‌کننده گروه اول و تشویق‌کننده گروه دوم است.

برخی کارشناسان بر این باورند در کشور بخش خصوصی مصنوعی در حال شکل‌گیری است و اگر اصلاحات واقعی صورت نگیرد، رفته‌رفته جایگزین بخش خصوصی واقعی خواهد شد که در حال حاضر هم بسیار نحیف شده است. آنان معتقدند بخش خصوصی در نگاه سیاستمدار و حتی سیاست‌گذار، اغلب همان بخش خصوصی مصنوعی و جعلی است که با ایده اشتباه دخالت دولت در اقتصاد به منظور حفظ اقتدار، شکل گرفت و در دوره خصوصی‌سازی توانمند و قدرتمند شد.

«باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش‌رو به عمده‌ترین دلایلی که منجر به ظهور بخش خصوصی مصنوعی در کشور شده، پرداخت:

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)