بازیگران بورس (هفتگی)

دادوستد سهام با پیشتازی حقیقی‌های بازار

خریدهای پرحجم در نمادهای « پترول » و « شیران »

دادوستد سهام با پیشتازی حقیقی‌های بازار

بورس تهران در حالی این هفته را با ثبت بازدهی 2.8درصدی پشت سرگذاشت که در این مدت معامله‌گران خرد بیشتر خریدار بودند تا فروشنده. بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از 310میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی سهامداران عمده خارج و به سبد معامله‌گران حقیقی انتقال یافت. «بازیگران بورس» به بررسی دادوستدهای در هفته سپری‌شده از این منظر می‌پردازد.

دنیای بورس: جزئیات تغییر مالکیت‌های صورت گرفته در این هفته‌ نشان می‌دهد که سهامداران خرد معاملات روز شنبه را با خالص خرید 84میلیارد تومانی آغاز کردند. این روند در جریان معاملات روز یکشنبه به بیشترین میزان خود در مقیاس هفتگی رسید که معادل 125میلیارد و 600میلیون تومان رسید. روند مزبور در جریان معاملات روز دوشنبه نیز با خالص خرید 35میلیارد تومانی سهامداران خرد ادامه یافت.

هر چند در معاملات روز سه‌شنبه شاهد توقف جابجایی‌ها در زمین بازی حقیقی‌ها بودیم و تغییر مالکیت به زمین بازی بزرگان منتقل شد، اما این روند تنها عمری یک روزه داشت؛ به‌طوری‌که خالص خرید حقوقی‌ها در روز سه‌شنبه معادل 31میلیارد تومان بود و در روز چهارشنبه حدود 97میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی‌ به حقیقی منتقل شد. به این ترتیب برآیند جابه‌جایی‌های مزبور به خالص خرید 310میلیارد تومانی سهامداران خرد در این هفته انجامید.

بررسی روند خریدهای صورت گرفته در هفته جاری نشان می‌دهد سهامداران خرد بیشترین خرید را در گروه شیمیایی داشتند؛ به‌طوری‌که خالص خرید 104میلیارد تومانی حقیقی‌ها در این گروه ثبت شد. در این میان دو نماد گروه پتروشيمي سرمایه‌گذاری ايرانيان و سرمایه‌گذاری صنايع ‌شيميايي ‌ايران بیشترین حجم خرید را به خود اختصاص دادند؛ به‌طوری‌که خالص خرید حقیقی‌ها در نماد «پترول» معادل 57.3میلیارد تومان و در نماد «شیران» نیز به بیش از 53میلیارد تومان رسید. دو نماد مزبور به تریب بازدهی 11.7 درصدی و بیش از 20درصدی را در این مدت کسب کردند.

در میان نمادهای بانکی نیز بیشترین خرید سهامداران خرد به جمع‌آوری سهام بانک پاسارگاد تعلق داشت. براین اساس در هفته جاری بیش از 40میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی «وپاسار» جابه‌جا شد.

حقوقی‌ها چه خریدند؟

در مقابل سهامداران عمده بیشترین حمایت را در نمادهای معدنی داشتند، امری که با خالص خرید 38میلیارد و 500میلیون تومانی حقوقی‌ها در این گروه همراه شد. البته بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور به جمع‌آوری سهام سرمايه‌گذاري صدرتامين تعلق داشت؛ به‌طوری‌که در این هفته 32میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «تاصیکو» جابجا شد.

حقوقی‌های بازار در میان نمادهای پالایشی نیز بیشترین خرید را در نماد پالایش نفت اصفهان داشتند. بر این اساس خالص خرید حقوقی‌ها در این نماد به حدود 23میلیارد تومان رسید.

خرید سهام فلزی از جمله فولاد مبارکه و ملی مس ایران نیز از جمله دیگر خریدهای حقوقی‌ها در این هفته بود؛ به‌طوری‌که خالص خرید این گروه در نماد «فولاد» به 19.6میلیارد تومان و در نماد «فملی» نیز به 19.4میلیارد تومان رسید.

معاملات روز چهارشنبه

در جریان معاملات روز چهارشنبه حدود 97میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی‌ به حقیقی منتقل شد. در این میان بخش عمده‌ای از خریدها به جمع‌آوری سهام «وپاسار» ، «شیران» و «پترول» تعلق داشت؛ به‌طوری‌که خالص خرید هر کدام از این نمادها به ترتیب معادل 32.3میلیارد تومان، 23میلیارد تومان و 22.2میلیارد تومان بود.

در حالی 70میلیون سهم «وپاسار» از سوی سرمايه‌گذاري خوارزمي عرضه که در مقابل 2میلیون و 400هزار سهم را شركت دانش گستران آتي سازپويا خریداری کرد. در همین راستا «پترول» نیز با واگذاری سنگین 150میلیون سهمی از سوی گروه توسعه مالي مهرآيندگان مواجه شد.

در مقابل سهامداران عمده بیشترین خرید را در نماد داروسازی اکسیر داشتند که با خالص خرید بیش از 10میلیارد تومانی حقوقی‌ها همراه شد. در این میان 6میلیون سهم «دلر» از سوی امين توان آفرين ساز خریداری شد. همچنین در این روز حقوقی‌ها به جمع‌آوری سهام ایران‌خودرو نیز تمایل نشان دادند که در نهایت 8میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده منتقل شد.

الف) بانک‌های و موسسه‌های اعتباری: دیگر نمادهای بانکی نیز در بازار امروز با خرید و فروش هایی از سوی سهامداران عمده روبه‌رو شدند. در این میان 20میلیون سهم بانک ملت از سوی شركت تعاوني معين آتيه خواهان عرضه شد. صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني ملت نیز دیگر سهامدار عمده «وبملت» بود که اقدام به فروش یک میلیون و 500هزار سهم کرد.

ب) شرکت‌های معدنی: رصد تغییر مالکیت‌ها در نمادهای معدنی نیز نشان می‌دهد سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات به عنوان سهامدار عمده در نماد چادرملو، به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز حدود 3میلیون سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود.

البته «ومعادن» به عنوان حقوقی فعال در نماد گل‌گهر نیز حدود 8میلیون سهم را خریداری کرد. سرمايه‌گذاري صدرتامين نیز دیگر نماد معدنی بود که شاهد حمایت از سوی سهامدار عمده بود. بر این اساس امروز سرمايه‌گذاري صباتامين اقدام به جمع آوری 5میلیون و 600هزار سهم «تاصیکو» کرد. در همین راستا معدنی دماوند نیز شاهد خرید 500 سهم از سوی شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز بود.

ج) گروه فلزات اساسی: در این گروه نیز فولاد خراسان شاهد خرید یک میلیون و 700هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات بود. در نماد ملی مس ایران نیز سه سهامدار عمده به خرید سهم پرداختند.

سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات و موسسه صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس ايران در مجموع حدود یک میلیون و 500هزار سهم «فملی» را به پرتفوی خود افزودند.

در مقابل ملي‌ سرب ‌و روي‌ ايران‌ با عرضه سهم از سوی دو حقوقی مواجه شد. سرمايه‌گذاري صنعت نفت به همراه گروه توسعه مالي مهرآيندگان در مجموع بیش از 6میلیون و 400هزار سهم «فسرب» را عرضه کرند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر