بازیگران بورس (20 خرداد)

« رمپنا » و « خودرو » در تیررس خرید حقیقی‌ها
« رمپنا » و « خودرو » در تیررس خرید حقیقی‌ها

دادوستدهای روز دوشنبه با خرید سهامداران خرد روی دو نماد مپنا و ایران خودرو پیگیری شد. سایپا به عنوان یکی از لیدر خودرویی‌ها البته دو استراتژی متفاوت را دنبال کرد.

دنیای بورس: تغییر مالکیت‌های دوشنبه با خالص خرید 35میلیارد تومانی سهامداران خرد محدود شد. در این میان بیشترین حجم خریدها به دو نماد مپنا و ایران‌خودرو تعلق داشت؛ به‌طوری‌که حقیقی‌ها 9.4میلیارد تومان نقدینگی بابت خرید سهام «رمپنا» و 8.8میلیارد تومان بابت خرید سهام «خودرو» را به پرتفوی خود افزودند.

این در حالی است که دیگر لیدر خودرویی یعنی سایپا شاهد خرید یک میلیون سهم از سوی گروه سرمايه‌گذاري سايپا به عنوان سهامدار عمده بود. در این میان خود نماد سایپا به عنوان سهامدار عمده در نماد سایپا آذین اقدام به عرضه 5میلیون سهم کرد.

گسترش ‌سرمايه‌گذاري‌ ايران‌خودرو نیز دیگر نماد خودرویی در بازار امروز بود که واگذاری 3میلیون و 500هزار سهم توسط بانک پارسیان را تجربه کرد. ولی الكتريك‌ خودرو شرق‌ شاهد خرید سهام از سوی دو سهامدار عمده بود. بر این اساس امروز سرمايه‌گذاري توسعه معين ملت به همراه گروه سرمايه‌گذاري سايپا در مجموع 2میلیون سهم «خشرق» را به پرتفوی خود افزودند. گروه دارويي سبحان نیز با خالص خرید 8.5میلیارد تومانی از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران خرد در بازار امروز بود.

در مقابل بازیگران عمده بیشترین حمایت را از سهام فولاد مبارکه اصفهان داشتند، امری که با خالص خرید 8.5میلیارد تومانی حقوقی‌ها همراه شد. ثبت خالص خرید 7میلیارد تومانی در نماد ایران ترانسفو و 5.6میلیارد تومانی در «های‌وب» از دیگر بیشترین خریدهای امروز حقوقی‌ها بود. در نماد «های وب» 8میلیون سهم از سوی بازارگردان شرکت جمع آوری شد.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: در میان نمادهای بانکی نیز بانک پاسارگاد با عرضه 7میلیون و 500هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري خوارزمي مواجه شد. این در حالی است که گروه مالي سپهر صادرات به عنوان حقوقی فعال در بانک صادارت به حمایت‌های خود از این نماد ادامه داد و 35میلیون سهم را در بازار امروز خریداری کرد.

ب) شرکت‌های معدنی: رصد تغییر مالکیت های صورت گرفته در نمادهای معدنی نیز بیان از آن دارد که صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان به عنوان سهامدار عمده در نماد توسعه معادن و فلزات به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز حدود 5میلیون سهم دیگر را خریداری کرد. این حقوقی در دو روز اخیر حدود 10میلیون سهم «ومعادن» را به پرتفوی خود افزود. در همین راستا معادن منگنز ایران نیز شاهد خرید سهم از سوی حقوقی خود بود. سرمايه‌گذاري سليم امروز نیز بیش از 2میلیون و 200هزار سهم «کمنگنز» را خریداری کرد.

در این گروه گل گهر نیز جمع آوری یک میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات را تجربه کرد. این حقوقی به عنوان سهامدار عمده در نماد چادرملو نیز به جمع آوری سهم پرداخت و یک میلیون سهم «کچاد» را به پرتفوی خود افزود.

ج) شرکت‌های فلزی: در گروه فلزات اساسی نیز ملی مس ایران شاهد خرید سهم از سوی دو حقوقی بود. جمع‌آوری 500هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس و جمع آوری یک میلیون و 200هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات از جمله خریدهای امروز سهام «فملی» بود.

د) گروه محصول‌های شیمیایی: در این گروه نیز پتروشیمی شازند از تدام خرید سهم از سوی سهامدار عمده برخوردار شد؛ به طوریکه امروز نیز سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي بیش از یک میلیون و 500هزار سهم «شاراک» را خریداری کرد. این در حالی است که گروه توسعه مالي مهرآيندگان به عنوان سهامدار عمده در نماد «پترول» به واگذاری 3میلیون و 200هزار سهم اقدام کرد.

ه) نمادهای تامین سرمایه: در میان نمادهای تامین سرمایه فعال در بازار، تامین سرمایه امید شاهد جابه‌جایی بلوکی سهام میان سهامداران عمده بود. در حالی حدود 60میلیون سهم معادل یک درصد از سهام «امید» توسط سيمان هرمزگان عرضه شد که این میزان سهم را گروه مدیریت سرمايه‌گذاري اميد خریداری کرد.

در همین راستا تامین سرمایه لوتوس پارسیان نیز با خرید و فروش‌هایی از سوی سهامداران عمده روبه‌رو شد؛ در این راستا 50میلیون سهم «لوتوس» توسط بانك پارسيان عرضه شد . صندوق بازارگرداني اميدلوتوس پارسيان نیز به عنوان دیگر حقوقی فعال در این نماد به واگذاری یک میلیون و 600هزار سهم پرداخت. در این میان 2میلیون سهم مزبور توسط گروه سرمايه‌گذاري سايپا جمع‌آوری شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر