بازیگران بورس (19 خرداد)

کدام حقوقی به عرضه « شیران » پرداخت؟

حفظ تغییر مالکیت در زمین بازی سهامداران خرد

کدام حقوقی به عرضه « شیران » پرداخت؟

در حالی دادستدها در بازار سهام با حفظ تغییر مالکیت‌ها در اختیار سهامداران خرد قرار داشت که سهامداران حقوقی در خصوص خرید و فروش‌ها موضع جدیدی اتخاذ کردند. 

دنیای بورس: معاملات امروز در حالی با جهش بیش از 2900واحدی شاخص کل بورس همراه شد که معامله‌گران خرد با خریدهای پرحجم خود توانستند تغییر مالکیت را در اختیار داشته باشند. بر این اساس امروز 125میلیارد و 500میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد.

بیشترین خرید صورت گرفته از سوی حقیقی‌ها در نماد سرمایه‌گذاری صنايع ‌شيميايي ‌ايران بود که با خالص خرید 21میلیارد و 500میلیون تومانی سهامداران خرد همراه شد. به دنبال تقاضای بالای حقیقی‌ها برای خرید سهام مزبور، شركت بازرگاني و خدمات بندري ايران به عنوان سهامدار 2.67درصدی «شیران» اقدام به عرضه 17میلیون سهم مزبور کرد.

ايران ‌ارقام‌ نیز از دیگر نمادهای مورد توجه معامله‌گران خرد در بازار امروز بود که با انتقال بیش از 12میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران حقیقی همراه شد. در این میان سرمايه‌گذاري سايه گستر سرمايه که مالک 13درصدی سهام «مرقام» است، اقدام به واگذاری بیش از 5میلیون سهم این شرکت کرد.

در مقابل سهامداران عمده به جمع‌آوری سهام پالایش نفت اصفهان پرداختند و حدود 7میلیارد تومان نقدینگی را بابت خرید سهام مزبور پرداختند. سرمايه‌گذاري صدر تامين نیز با ثبت خالص خرید 6.8میلیارد تومانی، از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز بود. در این راستا 4میلیون سهم «تاصیکو» از سوی سرمايه‌گذاري صباتامين خریداری شد.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: رصد خرید و فروش‌های صورت گرفته نشان می‌دهد شركت ايرانيان اطلس به عنوان سهامدار عمده بانک انصار به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 3میلیون سهم دیگر را خریداری کرد. در همین راستا بانک صادرات نیز خرید 15میلیون سهم از سوی گروه مالي سپهرصادرات را تجربه کرد. این در حالی است که بانک خاورمیانه با عرضه 20میلیون سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاورمیانه مواجه شد.

ب) شرکت‌های دارویی: امروز جمع آوری سهام گروه دارویی در صدر خریدهای معامله‌گران قرار داشت؛ به طوریکه در مجموع خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه به بیش از 30میلیارد تومان رسید. در این میان بیشترین حجم خرید به سهام داروسازی فارابی تعلق داشت؛ به طوریکه 8.8میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی «دفارا» جابه‌جا شد. سرمايه‌گذاري صباتامين به عنوان سهامدار عمده به عرضه 5میلیون سهم پرداخت.

در نماد داروسازی زهراوی نیز داروسازي حكيم به همراه داروسازي تهران شيمي به عنوان دو سهامدار عمده به عرضه سهام مزبور پرداختند و در مجموع بیش از 6میلیون سهم را واگذار کردند.  این در حالی است که سرمایه‌گذاری دارویی تامین با خرید 1.5میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه نوردنا روبه‌رو شد. گروه داروئي سبحان نیز به عنوان سهامدار عمده ایران دارو به عرضه های خود در این نماد ادامه داد و 2میلیون سهم دیگر را واگذار کرد.

ج) شرکت‌های خودرویی: روز یکشنبه سهامداران خرد به جمع آوری سهام خودرویی ها نیز تمایل نشان دادند و در نهایت خالص خرید 28میلیارد تومانی را در این نماد ثبت کردند. در این میان گروه بهمن شاهد عرضه 6.5میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري خوارزمی بود. در مقابل یک میلیون سهم «خبهمن» را سهامدار حقیقی بالای یک درصدی خریداری کرد.

الکتریک خودرو شرق نیز از دیگر نمادهایی بود که با عرضه بیش از 3میلیون سهم از سوی گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو مواجه شد. در همین راستا سرمايه‌گذاري سمند نیز به عرضه 2میلیون سهم محورسازان ایران خودرو پرداخت.

د) شرکت‌های معدنی: در میان نمادهای معدنی نیز چادرملو خرید 10میلیون سهم توسط سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات را تجربه کرد. در همین راستا خود «ومعادن» خرید بیش از 4میلیون سهم از سوی صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان را تجربه کرد. خرید 300هزار سهم معادن‌ منگنز ايران توسط سرمايه‌گذاري سليم از دیگر خریدهای امروز بود.

ه) شرکت‌های پتروشیمی: در بازار امروز پتروشیمی پارس با خرید 350هزار سهم از سوی صنايع پتروشيمي خليج فارس روبه‌رو شد. جمع آوری 125هزار سهم پتروشیمی شازند از سوی سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي از دیگر خریدهای صورت گرفته در این گروه بود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر