بازیگران بورس (12 خرداد)

« وبملت » و « شسپا » در ریل خرید حقیقی‌ها
« وبملت » و « شسپا » در ریل خرید حقیقی‌ها

معامله‌گران خرد بازار در دومین روز هفته وانستند حجم بالایی از تغییر مالکیت‌ها را در اختیار خود قرار دهند.

دنیای بورس: معامله‌گران خرد بازار با خریدهای پرحجم خود توانستند تغییر مالکیت را در اختیار خود قرار دهند. بر این اساس در روز یکشنبه بیش از 84میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد. در این میان بیشترین خریدهای معامله‌گران خرد در نماد بانک ملت و نفت سپاهان بود؛ به‌طوری‌که خالص خرید حقیقی‌ها در «وبملت» به 13میلیارد تومان رسید.

در حالی 5میلیون سهم «وبملت» از سوی شركت تعاوني معين آتيه خواهان عرضه شد که 3میلیون سهم را سرمايه‌گذاري ملي ايران خریداری کرد.

در همین راستا 12.2میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقیقی‌های «شسپا» منتقل شد. در مقابل سهامداران عمده بیشترین حمایت را از نماد فولاد مبارکه داشتند. بر این اساس 6میلیارد و 300میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «فولاد» جابه‌جا شد.

در نماد مزبور 3میلیون سهم را شركت توسعه سرمايه رفاه خریداری کرد.  در این گروه فولاد کاوه جنوب کیش نیز شاهد خرید بیش از 800هزار سهم توسط شركت سرمايه گذاري ارشك بود.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: رصد خرید و فروش‌های صورت گرفته در نمادهای بانکی نیز نشان می‌دهد که شركت ايرانيان اطلس به عنوان سهامدار عمده بانک انصار به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 6میلیون و 600هزار سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود. بانک خاورمیانه با عرضه 300هزار سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاورمیانه به عنوان سهامدار عمده مواجه شد.

در نماد بانک صادرات نیز در حالی گروه مالي سپهرصادرات به نقش حمایتی خود ادامه داد و امروز نیز 5.5میلیون سهم دیگر را خریداری کرد که 11میلیون سهم «وبصادر» از سوی صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني سپهرصادرات عرضه شد.

ب) شرکت‌های خودرویی: در میان نمادهای خودرویی نیز ایران خودرو شاهد خرید سنگین و قابل توجه بیش از 35میلیون سهمی از سوی سرمايه‌گذاري ملي ايران بود. این در حالی است که خود نماد «خودرو» به عنوان سهامدار عمده در نماد «خگستر»، حدود 600هزار سهم را واگذار کرد .

در نماد الكتريك‌ خودرو شرق‌ نیز در حالی 950هزار سهم از سوی گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو به فروش رفت که در مقابل 500هزار سهم را شركت سرمايه گذاري توسعه معين ملت خریداری کرد.

ج) شرکت‌های معدنی: رصد تغییر مالکیت های صورت گرفته در نمادهای معدنی نیز نشان می دهد که دو سهامدار عمده در نماد توسعه‌معادن ‌و فلزات‌ به خرید سهم پرداختند. بر این اساس 2میلیون سهم «ومعادن» را سرمايه‌‌گذاري ملي ايران و حدود یک میلیون سهم دیگر را نیز  صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان خریداری کرد.

در همین راستا معادن منگنز ایران نیز با خرید یک میلیون و 200هزار سهم از سوی گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان روبرو شد. شركت سرمايه گذاري سليم نیز دیگر سهامدار عمده در «کمنگنز» بود که به جمع آوری حدود 500هزار سهم پرداخت.

د) شرکت‌های سیمانی: نمادهای سیمانی نیز شاهد خرید و فروش‌های متعدد از سوی سهامداران بود. در این میان سیمان تهران خرید یک میلیون و 500هزار سهم از سوی سام الكترونيك و تكوين الكترونيك را تجربه کرد. این در حالی است که سرمايه‌گذاري خوارزمي به همراه سيمان فارس وخوزستان به عرضه سهام سیمان سفید نی‌ریز پرداختند و در مجموع 200هزار سهم را واگذار کردند.

در نماد سیمان ارومیه نیز در حالی 50 هزار سهم از سوی صندوق سرمايه گذاري گسترش فرداي ايرانيان به فروش رفت که در مقابل صندوق سرمايه‌گذاري آواي سهام كيان این میزان سهم را جمع آوری کرد.

 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر