بازیگران بورس (سه‌شنبه 7 خرداد)

تمرکز حقیقی ها به خرید « فملی » و « فولاد »
تمرکز حقیقی ها به خرید « فملی » و « فولاد »

در روز سه‌شنبه تمرکز معامله‌گران حقیقی در بازار خرید سهان شرکت‌های فلزات اساسی و در صدر آن نماد دو شرکت شرکت ملی مس ایران و فولاد مبارکه بود.  

دنیای بورس: معاملات روز سه‌شنبه با تغییر مالکیت بیش از 110میلیارد تومانی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی همراه شد. بیشترین خریدهای صورت گرفته به جمع آوری سهام فلزی‌ها به خصوص دو نماد ملی مس ایران و فولاد مبارکه اختصاص یافت. به طوریکه خالص خرید حقیقی‌ها در نماد «فملی» به حدود 30میلیارد تومان رسید. همچنین 17میلیارد و 500میلیون تومان نقدینگی نیز به سبد سهامداران حقیقی «فولاد» منتقل شد. 5میلیون سهم مزبور نیز از سوی حقوقی شرکت یعنی شركت توسعه سرمايه رفاه به فروش رفت.

رشد قابل توجه تولید و همچنین افزایش محسوس مبلغ فروش فولاد مبارکه نسبت به ماه‌های اخیر، در خریدهای این روز بی‌تاثیر نبوده است. در همین راستا انتشار گزارش اردیبهشت ماه  ملی مس ایران و رشد جالب توجه تولید و افزایش غیرمنتظره مقادیر فروش، عاملی در جهت خرید سهام مزبور شد.

در این گروه به دنبال جو مثبت ایجاد شده، دیگر نمادها نیز با استقبال خریداران روبه‌رو شدند. بر این اساس به دنبال تقاضای بالای سهامداران خرد در نماد فولاد خوزستان، سهامدار عمده به عرضه سهم پرداخت؛ به طوریکه 2میلیون سهم «فخوز» را صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر واگذار کرد.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: در مقابل سهامداران عمده به جمع آوری سهام بانک ملت تمایل نشان دادند. بر این اساس خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «وبملت» به بیش از 6میلیارد تومان رسید. در همین راستا بانک انصار نیز با حجم بالایی از خرید توسط سهامداران عمده روبه‌رو شد. بر این اساس 440میلیون سهم از سوی شركت خدمات آينده انديش نگر و 14.5میلیون سهم دیگر نیز از سوی شركت ايرانيان اطلس خریداری شد. در نماد بانک خاورمیانه نیز در حالی سرمايه‌گذاري تامين آتيه مسكن به همراه صندوق سرمايه‌گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاورمیانه به خرید سهم پرداختند که این خریدها با حجم بیش از 600هزار سهم دنبال شد. در مقابل یک سهامدار حقیقی بالای یک درصدی «وخاور» به عرضه 16میلیون سهم پرداخت.

سرمايه‌گذاري خوارزمي نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد بانک پاسارگاد، 10میلیون سهم را واگذار کرد. روند عرضه ها در نماد بانک صادرات با فروش بیش از 17میلیون سهمی از سوی سهامدار حقیقی درصدی شرکت دنبال شد. ولی در نماد «وبصادر» 80میلیون سهم را گروه مالي سپهرصادرات خریداری کرد.

ب) شرکت‌های دارویی: در میان نمادهای دارویی نیز دارویی رازک خرید یک میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري توسعه ملي را تجربه کرد. این در حالی است که سرمايه‌گذاري نوركوثرايرانيان به عنوان سهامدار عمده در نماد سبحان دارو، بیش از 7میلیون سهم را واگذار کرد.

در نماد سرمایه گذاری دارویی تامین نیز در حالی 3میلیون سهم توسط صندوق سرمايه‌گذاري توسعه تعاون صبا عرضه شد که در مقابل یک میلیون سهم را سرمايه‌گذاري توسعه نوردنا خریداری کرد. داروسازي تهران شيمي نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد داروسازی زهراوی به عرضه 12میلیون سهم پرداخت.

ج) شرکت‌های معدنی: رصد خرید و فروش های صورت گرفته در نمادهای معدنی نیز نشان می‌دهد بیش از 15میلیون سهم گل گهر از سوی سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات خریداری شد. در همین راستا توسعه ‌معادن ‌و فلزات‌ نیز خرید یک میلیون سهم از سوی توسعه معدني و صنعتي صبانور را تجربه کرد. در مقابل معادن‌ منگنز ايران‌ با عرضه 5میلیون و 650هزار سهمی از سوی گسترش سرمايه گذاري ايرانيان مواجه شد.

د) شرکت‌های پالایشی: در میان نمادهای پالایشی نیز صندوق سرمايه گذاري گنجينه زرين شهر به عرضه سهام پالایش نفت بندرعباس پرداخت و 2میلیون سهم را واگذار کرد. در مقابل پالایش نفت اصفهان با جابه‌جایی سهم میان سهامداران عمده روبرو شد. در حالی حدود 200میلیون سهم را سرمايه‌گذاري صباتامين به فروش رساند که در مقابل این میزان سهم توسط توسعه سرمايه رفاه خریداری شد.

 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر