بازیگران بورس (یک خرداد)

اولویت‌های خرید حقوقی‌های بازار در روز پایانی

استراتژی سهامداران خرد چه بود؟

اولویت‌های خرید حقوقی‌های بازار در روز پایانی

روند تغییر مالکیت‌ها در بازار سهام در روز پایانی کاری هفته جاری در حالی در دست سهامداران عمده قرار گرفت که بیشترین خریدها در بازار هم روی نماد یکی از شرکت‌های ساختمانی انجام شد. اولویت بعدی بازگیران عمده بازار البته سهام پالایشی بود که سهم عمده‌ای از خریدها را به خود اختصاص داد. در این میان اما استراتژی حقیقی‌های بازار متفاوت از حقوقی‌ها بود.

دنیای بورس: معاملات نخستین روز خردادماه در حالی با تغییر مالکیت‌ها در اختیار سهامداران عمده قرار گرفت که در این روز 4میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی منتقل شد. بررسی خریدهای صورت گرفته نشان از آن دارد بیشترین خرید بازیگران عمده در نماد سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان ‌ايران‌ بود؛ به طوریکه خالص خرید حقوقی‌ها در این نماد به 5.5میلیارد تومان رسید. در این میان صندوق سرمايه‌گذاري امين آشناايرانيان به عنوان سهامدار 1.84درصدی «وساخت» ، 9میلیون سهم مزبور را خریداری کرد.

در ادامه این روند سهامداران عمده به خرید سهام پالایش نفت اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان تمایل نشان دادند. بر این اساس 4میلیارد تومان نقدینگی در نماد «شپنا» و 2.8میلیارد تومان در نماد «فولاد» و در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد. در نماد «شپنا» 400هزار سهم از سوی شركت توسعه سرمايه رفاه خریداری شد.

در مقابل سهامداران خرد بیشترین خرید را در نماد داروسازی اکسیر داشتند که این روند با خالص خرید 8میلیارد تومانی حقیقی‌ها در نماد «دلر» ادامه یافت. در این راستا به دنبال تقاضای بالای سهامداران خرید به خرید سهام این دارویی، سهامدار عمده و مالک 2.88درصدی سهام یعنی صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه زرين شهر به واگذاری بیش از 5 میلیون سهم اقدام کرد.

سهامداران خرد در معاملات دیروز خرید سهام سیمان تهران را نیز در کارنامه خود قرار دادند. بر این اساس 3.5میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقوقی به حقیقی «ستران» جابه‌جا شد.

به این ترتیب معاملات هفته جاری با تغییر مالکیت 217میلیارد تومانی نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی خاتمه یافت. در این هفته حقوقی‌ها در دو روز معاملاتی (دوشنبه و چهارشنبه) به حمایت از بازار اقدام کرده و در مابقی روزهای بیش از آنکه خریدار باشند، فروشنده بودند.

رصد جزییات بیشتر از جابه‌جایی‌های روز چهارشنبه نشان از آن دارد که در گروه بهمن سهامدار حقیقی بالای یک درصدی به عرضه 2میلیون سهم پرداخت. در همین راستا بانک صادرات نیز با واگذاری 8.5میلیون سهم از سوی سهامدار حقیقی مواجه شد. البته در این نماد گروه مالي سپهرصادرات به حمایت های خود ادامه داد و 2میلیون سهم «وبصادر» را خریداری کرد.

در میان دیگر واگذاری‌های دیروز ، فروش 2میلیون سهم پارس مینو از سوی صندوق سرمايه‌گذاري مشترك بورسيران بود. تراكتورسازي ايران نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد موتورسازان ‌تراكتورسازي ‌ايران‌ به عرضه بیش از 2میلیون سهم پرداخت. سرمايه‌گذاري صباتامين نیز 5میلیون سهم نیرومحرکه را واگذار کرد. البته  واگذاری‌ها در نماد پتروشیمی آبادان به مراتب سنگین‌تر بود و با حجم بیش از 30میلیون سهم توسط سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگي كشوري دنبال شد. این در حالی است که ملی صنایع مس ایران شاهد خرید 200هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس بود.

در همین رابطه نیز بخوانید:

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر