مصوبه بخشودگی جرایم قانون تامین اجتماعی

نامه‌نگاری اتاق بازرگانی تهران با دولت نتیجه داد

اتاق بازرگانی تهران از مصوبه اخیر هیات وزیران درباره بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی خبر داد.

اتاق بازرگانی تهران: معاون کسب‌وکار اتاق تهران از مصوبه اخیر هیات وزیران در راستای درخواست اتاق بازرگانی تهران و نامه‌نگاری‌های این اتاق درباره بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه‌های مقرر در قانون تامین اجتماعی خبر داد.

هومن حاجی‌پور با بیان اینکه تقاضای بخشودگی جرایم مقرر در این قانون، چندی پیش از سوی اتاق تهران و طی نامه‌نگاری با دولت مطرح شده بود، گفت: بر اساس این مصوبه، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ 29 اسفند ماه 1396 باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این تصویب‌نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق کنند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد.

همچنین آن دسته از کارگاه‌های مشمول که بعد از این تاریخ به علت بروز یکی از موضوع‌ها دلایل ابرازی مشمول شده‌اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان تامین اجتماعی تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود.

 

 

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)