ملاحظات در عملیات بازار باز بانک مرکزی

در بحث پرداخته به عملیایت باز بازار بررسی الزامات سیاستی و زیرساختی عملیات بازار باز پرداخته و ریسک‌های عدم اجرایی شدن آن گوشزد شده است.

دنیای اقتصاد: پس از وعده رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته، مبنی بر اجرای عملیات بازار باز، شورای پول و اعتبار در اواخر ماه گذشته، مفاد دستورالعمل انجام عملیات بازار باز را در ۱۳ ماده و ۵ تبصره به تصویب رساند. عملیات بازار باز این امکان را به نهاد پولی کشور می‌دهد بتواند با خرید و فروش اوراق مالی منتشر‌شده توسط دولت، نرخ سود کوتاه مدت در بازار بین بانکی را مدیریت کند.

اقتصاد ایران تاکنون چنین سیاستی را تجربه نکرده است و این آزمون بزرگی برای مسوولان بانک مرکزی است. در این راستا الزامات اجرای عملیات بازار باز شاید بتواند مسیر را برای اجرای این سیاست  هموار سازد. هر چند به عقیده برخی کارشناسان، تاکنون مواضع متفاوتی در قبال اجرای سیاست عملیات بازار باز مطرح شده است؛ به‌گونه‌ای‌که این تصور مطرح است که سیاست‌گذاری‌های پولی بین «نظریه پولی مدرن» و «عملیات بازار باز» در نوسان است. این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه به عقیده اقتصاددانان، اجرایی شدن نظریه پولی در تورم‌های بالا نه تنها دستاوردی حاصل نمی‌کند، بلکه تورم را شدیدا افزایش داده و باعث شکل‌گیری ابرتورم می‌شود.

در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی الزامات سیاستی و زیرساختی عملیات بازار باز پرداخته و ریسک‌های عدم اجرایی شدن آن را گوشزد کرده‌اند:

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)