بازیگران بورس (30 اردیبهشت)

خریدهای معنادار سهامداران عمده
خریدهای معنادار سهامداران عمده

تغییر مالکیت های امروز بورس تهران پس از 5روز متوالی حفظ جابه‌جایی‌ها در زمین سهامداران خرد، با خریدهای پرحجم سرانجام در اختیار حقوقی‌ها قرار گرفت. بر این اساس امروز 8.8میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد.

دنیای بورس: در این روز در حالی بازیگران عمده خریدهای پرحجمی در نماد ایران خودرو داشتند که در مقابل سهامداران خرد به جمع آوری سهام پتروشیمی فن آوران تمایل نشان دادند. در بازار امروز نمادهای خودرویی به خصوص لیدرهای گروه با عرضه های سنگینی مواجه شدند. به نظر می‌رسد افزون بر تاثیر روانی اخبار سیاسی، انتشار صورت‌های مالی سایپا و شناسایی زیان 123 تومانی برای سال 97، در فشار شدید عرضه در سهام کل صنعت موثر بود. به این ترتیب امروز خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «خودرو» به 8میلیارد و 600میلیون تومان رسید که یک میلیون سهم مزبور توسط سرمايه‌گذاري ملي ايران خریداری شد.

همچنین سهامداران خرد به جمع آوری سهام «شفن» تمایل نشان دادند. نماد مزبور امروز صورت‌های مالی مربوط به سال 97 را بر سایت اطلاع رسانی کدال منتشر کرد. «شفن» در حالی با شناسایی سود خالص بیش از  یک هزار و 600میلیارد تومانی ، رشد 211درصدی را در مقایسه با شال گذشته به نمایش گذاشت که فراتر از انتظار سرمایه گذاران بوده و تا پایان معاملات با صف خرید همراه شد. به این ترتیب خالص خرید سهامدران خرد در این نماد به 16میلیارد و 700میلیون تومان رسید. در این میان سرمايه‌گذاري خوارزمي به عنوان سهامدار 3.05درصدی «شفن» به عرضه 900هزار سهم پرداخت.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: رصد نمادهای بانکی در بازار امروز نشان از حمایت سهامداران عمده از این نمادها دارد. بر این اساس امروز 4میلیون و 600هزار سهم بانک ملت از سوی شركت تعاوني معين آتيه خواهان خریداری شد. در همین راستا روند خریدها در نماد بانک پاسارگاد به مراتب سنگین تر بود؛ به طوریکه حدود 74میلیون سهم «وپاسار» از سوی شركت دانش گستران آتي سازپويا خریداری شد.

گروه مالي سپهرصادرات نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد بانک صادرات به خرید 2میلیون سهم پرداخت. البته در نماد مزبور ، 100هزار سهم توسط صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني سپهرصادرات به فروش رفت.

ب) شرکت‌های سیمانی: در میان نمادهای سیمانی نیز سرمايه گذاري وتوسعه صنايع سيمان به عنوان حقوقی فعال در سیمان شمال به خرید یک میلیون و 400هزا سهم پرداخت. روندی مشابه در نماد سیمان فارس و خوزستان با جمع آوری 1.5میلیون سهم از سوی گروه توسعه مالي مهرآيندگان دنبال شد. این در حالی است که سرمايه‌گذاري صباتامين به عرضه 200هزار سهم سیمان بهبهان پرداخت.

ج) شرکت‌های پالایشی: در میان نمادهای پالایشی نیز شركت توسعه سرمايه رفاه به عنوان حقوقی فعال در نماد پالایش نفت اصفهان به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 3میلیون و 400هزار سهم را به پرتفوی خود افزود. در همین راستا پالایش نفت بندرعباس نیز شاهد جمع آوری یک میلیون سهم از سوی بانك رفاه كارگران بود.

د) شرکت‌های پتروشیمی: در میان نمادهای پتروشیمی نیز پتروشیمی آبادان با عرضه سنگین سهامدار عمده مواجه شد. به طوریکه 20میلیون سهم مزبور از سوی سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگي كشوري به فروش رفت.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر