بازیگران بورس (28 اردیبهشت)

« فلوله » در کانون توجه حقیقی‌های بازار

خریدهای پرحجم توسط سهامداران خرد

« فلوله » در کانون توجه حقیقی‌های بازار

هفته جاری در حالی با خریدهای پرحجم سهامداران خرد دنبال شد که سهام لوله‌وماشین‌سازی ایران در کانون توجه سهامداران حقیقی قرار داشت.

دنیای بورس: معاملات روز شنبه با خریدهای پرحجم سهامداران خرد آغاز شد. به این ترتیب 145میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی منتقل شد. در این میان بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور به جمع‌آوری سهام لوله‌ و ماشين‌سازي ‌ايران‌ تعلق داشت؛ به‌طوری‌که خالص خرید حقیقی‌ها در این نماد به حدود 50میلیارد تومان رسید.

به دنبال تقاضای زیاد برای خرید سهام «فلوله»، دو حقوقی شرکت به عرضه سهم پرداختند. بر این اساس 5میلیون سهم مزبور از سوی سرمايه‌گذاري ملي ايران و 25میلیون سهم دیگر توسط شركت توسعه وتامين شريف به فروش رفت.

بررسی خریدهای صورت گرفته در بازار امروز نشان از آن دارد که سهامداران خرد به جمع‌آوری سهام ایران‌ترانسفو نیز تمایل داشتند. بر این اساس خالص خرید حقیقی‌ها در این نماد به 27میلیارد تومان رسید.

در مقابل بازیگران عمده بیشترین حمایت را از نماد سرمايه‌گذاري صدرتامين داشتند. این امر با خالص خرید 5.3میلیارد تومانی حقوقی‌ها دنبال شد. در ادامه این روند نیز جمع‌آوری سهام گروه مپنا قرار داشت؛ به‌طوری‌که امروز بیش از 3میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «رمپنا» جابجا شد.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: رصد خرید و فروش های صورت گرفته در نمادهای بانکی نشان از آن دارد که 5میلیون سهم بانک پاسارگاد از سوی سرمايه‎گذاري خوارزمي عرضه شد. در همین راستا 6میلیون سهم بانک پارسیان را نیز سرمايه‎گذاري تدبير عرضه کرد. در مقابل بانک خاورمیانه با خرید یک میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري تامين آتيه مسكن روبه‌رو شد. جمع آوری 8.5میلیون سهم بانک انصار توسط ايرانيان اطلس نیز از دیگر خریدهای امروز در نمادهای بانکی بود.

در این میان بانک صادرات نیز شاهد خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده بود؛ جمع آوری 30میلیون سهم از سوی گروه مالي سپهرصادرات و 300هزار سهم توسط صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني سپهرصادرات از جمله این خریدها بود.

ب) شرکت‌های دارویی: روند عرضه ها در نمادهای دارویی نیز با حجم نسبتا بالایی دنبال شد. در این میان 12میلیون سهم داروسازی زهراوی از سوی صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه زرين شهر و یک میلیون سهم دیگر نیز از سوی داروسازي تهران شيمي به فروش رفت. در نماد دارویی رازک نیز 2میلیون و 550هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري البرز واگذار شد.

ج) گروه محصول‌های شیمیایی: در گروه شیمیایی نیز پاکسان شاهد خرید 100هزار سهم از سوی بيمه ملت بود. در گروه صنعتی پاکشو نیز در حالی 22هزار سهم از سوی رستورانهاي زنجيره اي گل فوده خریداری شد که در مقابل بیش از 12میلیون سهم را گروه سرمايه‌گذاري كوروش عرضه کرد. در همین راستا مديريت صنعت شوينده توسعه صنایع بهشهر نیز با عرضه 3میلیون و 500هزار سهمی از سوی سرمايه‌گذاري گروه صنايع بهشهرايران روبه‌رو شد.

د) شرکت‌های خودرویی: در میان نمادهای خودرویی نیز لیدر گروه یعنی سایپا با تداوم خرید از سوی سهامدار عمده روبه‌رو شد. بر این اساس امروز نیز  گروه سرمايه‌گذاري سايپا به جمع آوری سهام «خساپا» پرداخت و 7میلیون سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر