بازیگران بورس (22 اردیبهشت)

معاملات سهام در اختیار بزرگان بازار

حمایت سهامداران حقوقی‌ از نمادهای پالایشی

معاملات سهام در اختیار بزرگان بازار

روز یکشنبه اختیار معاملات بازار سهام همچنان در اختیار حقوقی‌های بازار با حمایت آنان از نمادهای پالایشی باقی ماند.

دنیای بورس: معاملات روز یکشنبه با حفظ تغییر مالکیت در اختیار سهامداران عمده به پایان رسید. بر این اساس امروز بیش از 96میلیارد و 500میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله گران حقیقی به حقوقی جابه‌جا شد که در صدر این خریدها جمع آوری سهام نمادهای پالایشی قرار داشت. در حالی سهامداران عمده به حمایت از نمادهای بزرگ بازار از جمله پالایشی ها و فولادی ها پرداختند که در این راستا خالص خرید حقوقی‌ها در نمادهای پالایشی به بیش از 26میلیارد تومان رسید. گروه فلزی نیز خالص خرید 27میلیارد تومانی را از سوی سهامداران عمده تجربه کردند.

الف) شرکت‌های پالایشی: بررسی خریدهای صورت گرفته در این دو گروه نشان از آن دارد که دو نماد پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان در کانون خریدهای معامله گران حقوقی قرار داشت؛ به طوریکه حدود 10میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «شبندر» جابه‌جا شد. در این راستا 4میلون سهم «شبندر» را سهامدار عمده یعنی بانک رفاه کارگران خریداری کرد.

در همین راستا «شپنا» نیز خالص خرید بیش از 9میلیارد تومانی را از سوی سهامداران عمده تجربه کرد. در این نماد 2میلیون سهم توسط سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران و حدود 700هزار سهم نیز از سوی توسعه سرمايه رفاه خریداری شد. سرمايه‌گذاري هامون سپاهان نیز به عنوان حقوقی فعال در نماد پالایش نفت تبریز به خرید حدود یک میلیون سهم پرداخت.

ب) گروه فلزات اساسی: در میان نمادهای گروه فلزی نیز بخش عمده ای از خریدها به جمع آوری سهام فولاد مبارکه اصفهان تعلق داشت؛ به طوریکه 9میلیارد و 200میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «فولاد» جابه‌جا شد. در این میان 6میلیون سهم مزبور توسط موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير خریداری شد. سرمايه‌گذاري توسعه معادن وفلزات نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد خراسان حدود 200هزار سهم را خریداری کرد. در نماد ملی مس ایران نیز 500هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس جمع آوری شد. كالسيمين‌ نیز دیگر نماد این گروه بود که با خرید 400هزار سهمی از سوی سرمايه‌گذاري نوركوثر ايرانيان روبرو شد.

در مقابل نماد گلوکوزان در کانون توجه سهامداران خرد قرار گرفت. تمایل زیاد به جمع آوری سهام مزبور سبب شد تا سهامدار عمده شرکت یعنی سرمايه گذاري صنعت ومعدن به روند عرضه های خود در این نماد ادامه دهد و امروز نیز 7میلیون سهم «غگل» را از پرتفوی خود خارج کرد.

ج) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: در میان نمادهای بانکی نیز تنها بانک ملت با حمایت از سوی سهامدار عمده روبرو شد و مابقی نمادها شاهد عرضه سهام از سوی حقوقی بودند. بر این اساس صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني ملت به همراه گروه مالي بانك پارسيان در مجموع 7میلیون سهم «وبملت» را خریداری کردند.

در این بازار سرمايه‌گذاري خوارزمي به عنوان سهامدار عمده در نماد بانک پاسارگاد  به عرضه 9میلیون سهم پرداخت. روندی مشابه در نماد بانک صادرات با فروش 500هزار سهم از سوی سهامدار حقیقی بالای یک درصدی دنبال شد.

د) شرکت‌های معدنی: رصد خرید و فروش های انجام شده در نمادهای معدنی نیز نشان می‌دهد سرمايه‌گذاري و توسعه گل گهر به عنوان سهامدار عمده در نماد گل گهر به خرید 2میلیون و 300هزار سهم پرداخت. در همین راستا شركت مهندسي كاوه پوشش بناساز نیز حدود 6هزار سهم معدنی دماوند را خریداری کرد. در نماد معادن بافق نیز 55هزار سهم را مديريت سرمايه اقتصادنوين خریداری کرد.

ه) شرکت‌های خودرویی: در گروه خودرویی نیز ایران خودرو با جمع آوری یک میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاري سمند روبرو شد.

ی) گروه محصول‌های شیمیایی: در گروه شیمایی نیز گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان خرید 2میلیون سهمی از سوی مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان و 3میلیون سهمی توسط سرمايه‌گذاري مدبران اقتصاد را تجربه کرد. در این گروه پتروشیمی پارس نیز شاهد خرید یک میلیون و 800هزار سهم از سوی صنايع پتروشيمي خليج فارس بود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر