بازیگران بورس (17 اردیبهشت)

خرید حقوقی‌ها در نماد « شپنا »

خالص خرید سهامداران عمده به چه عددی رسید؟

خرید حقوقی‌ها در نماد « شپنا »

اگر چه شاخص کل بورس روز سه‌شنبه با ریزش همراه بود اما رفتار بازیگران بازار نشان از تداوم حمایت آنان از بازار دارد و البته خریدهای پرحجم دیروز حقوقی‌های بازار در همین راستا ارزیابی می‌شود.

دنیای بورس: شاخص کل بورس در ادامه روند ریزشی خود، امروز نیز 7600واحد دیگر را از دست داد . در این میان رفتار بازیگران بازار نشان از تداوم حمایت سهامداران عمده دارد. به طوریکه حقوقی ها در بازار امروز با خریدهای پرحجم و حمایت از سهام توانستند خالص خرید 383میلیارد تومانی را در کارنامه خود ثبت کنند.

الف) شرکت‌های پالایشی: بخش عمده‌ای از خریدهای مزبور در نمادهای پالایشی و به خصوصی پالایش نفت اصفهان بود. بر این اساس 52میلیارد و 500میلیون تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «شپنا» جابه‌جا شد. در این میان 10میلیون سهم مزبور توسط توسعه سرمايه رفاه و 10میلیون سهم دیگر نیز از سوی شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران خریداری شد.

پالایش نفت تهران نیز از دیگر نمادهای مورد توجه حقوقی‌ها در بازار امروز بود که با انتقال 26.5میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده همراه شد. پالایش نفت تبریز نیز شاهد خرید 400هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري هامون سپاهان بود.

ب) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: نمادهای بانکی نیز از جمله دیگر نمادهایی بودند که از حمایت سهامداران عمده برخوردار شدند. در این میان بانک خاورمیانه شاهد خرید بیش از میلیون سهم توسط سرمايه‌گذاري تامين آتيه مسكن و شركت سام الكترونيك بود. در همین راستا گروه مالي بانك پارسيان نیز اقدام به خرید 4میلیون سهم بانک پارسیان کرد.

حمایت های صورت گرفته در نماد بانک تجارت به مراتب با حجم بالاتری دنبال شد؛ به طوریکه صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني تجارت ايران حدود 40میلیون سهم را خریداری کرد. بانک صادرات نیز شاهد خرید میلیون سهم از سوی گروه مالي سپهرصادرات و 11میلیون سهم توسط صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني سپهرصادرات جمع آوری شد.

ج) شرکت‌های فولادی: در میان نمادهای فولادی نیز حقوقی ها به خرید سهم پرداختند. در این راستا شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد خراسان به خرید 5میلیون و 400هزار سهم پرداخت. فولاد خوزستان نیز دیگر نماد این گروه بود که شاهد خرید 200هزار سهم از سوی شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا بود. مديريت سرمايه‌گذاري كوثر بهمن نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد کاوه جنوب کیش به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 100هزار سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود.

در این میان فولاد مبارکه اصفهان با حمایت های بیشتری از سوی سهامداران عمده روبه‌رو شد. موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير ، شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا به همراه شركت توسعه سرمايه رفاه در مجموع حدود 2میلیون سهم «فولاد» را خریداری کردند.

در این گروه ملي‌ صنايع‌ مس‌ ايران‌ نیز جمع آوری سهم از سوی سهامداران عمده را تجربه کرد؛ خرید 300هزار سهم از سوی شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا و جمع آوری 100هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري آتيه انديشان مس از جمله خریدهای صورت گرفته در نماد «فملی» بود.

د) شرکت‌های سیمانی: در میان نمادهای سیمانی نیز صندوق سرمايه گذاري آواي ثروت كيان اقدام به خرید 50هزار سهم سیمان ارومیه کرد. در نماد سیمان تهران نیز سه حقوقی یعنی شركت سام الكترونيك، صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمدثابت كوثريكم و شركت تكوين الكترونيك به خرید سهام «ستران» پرداختند و در مجموع حدود 15میلیون سهم را خریداری کردند.

در همین راستا سیمان کرمان نیز شاهد خرید 200هزار سهم از سوی سرمايه‌گذاري وتوسعه صنايع سيمان بود. خرید یک میلیون سهم سیمان مازندران از سوی سرمايه‌گذاري وتوسعه صنايع سيمان و سرمايه‌گذاري سمند از جمله دیگر خریدهای صورت گرفته در این گروه بود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر