چرا اصلاح سهام لازم است؟/ تلنگری به توهم سرمایه‌گذاران بورسی
چرا اصلاح سهام لازم است؟/ تلنگری به توهم سرمایه‌گذاران بورسی

شاخص کل بورس تهران امروز پس از طی مسیر صعودی در 7 روز متوالی افت کرد. طبق معمول افت شاخص بورس تهران نگرانی را میان معامله‌گران ایجاد کرده است و در این میان احتمالا معامله‌گران تازه‌وارد که تجربه چندانی در سهام‌داری ندارند بیش از دیگران در این خصوص نگران هستند. نکته‌ای که وجود دارد این است که این نگرانی از رویه آتی سهام برای کل بازار لازم و ضروری است. شاید یکی از دلایل ضروری بودن اصلاح دقیقا به هیجاناتی بازمی‌گردد که به دنبال رشدهای افسارگسیخته ایجاد می‌شود و در این فضا کج‌فهمی نسبت به ارزش‌گذاری می‌تواند زیان سهام‌داران را به دنبال داشته باشد.

دنیای بورس: یکی از مواردی که در بازارهای مالی به وفور مشاهده می‌شود فضای حاکم بر بازار بر ذهنیت معامله‌گران است. در این خصوص صعود سهام و بازار گاوی باعث می‌شود اثر اخبار به صورت فزاینده‌ای در سهام تشدید شود و حتی از سیگنال‌های مثبت نیز برداشت‌های مثبت شود و در نتیجه نگاه معامله‌گر بر ریسک‌های موجود بسته می‌شود. همین موضوع در بازار منفی نیز در حالت عکس آن مشاهده می‌شود. بر این اساس سهام به هر خبری حتی اگر درون‌مایه مثبت داشته باشد واکنش منفی نشان می‌دهد.

در چنین شرایطی که چنین رفتاری از بازارها شاهد هستیم صعود ممتد سهام باعث می‌شود که معامله‌گر چشم بر ریسک‌های موجود ببندد. همین عامل می‌تواند در سیل نقدینگی هجوم نقدینگی به سمت سهام بدون پشتوانه بنیادی را تشدید کند و هر گونه ریسکی در بازار سهام نادیده گرفته می‌شود. ریسک چنین رفتاری در ادامه شکست حباب قیمتی در برخی از نمادها را به دنبال دارد که فضای ناشی از آن به کل بازار نیز تسری می‌یابد.

بر این اساس اصلاح سهام ضروری است و باعث می‌شود که ریسک‌های موجود نیز مورد توجه معامله‌گر قرار گیرد و بار دیگر بازدهی در کنار ریسک با هم  در نظر گرفته شوند. همچنین این موضوع را معامله‌گر متذکر می‌شود که قیمت یک سهم نمی‌تواند تا ابد رشد کند و باید به علل رشد قیمتی سهام توجه ویژه داشت. در همین حین در فضای اصلاحی بازار با غربالگری سهام فرصت خرید سهام ارزنده در بازار فراهم می‌شود. 

در شرایط کنونی نیز نمی‌توان حکم ارزندگی یا عدم ارزندگی را برای کل بازار صادر کرد. با این حال توصیه می‌شود معامله‌گران سهام انگیزه اصلی از خرید و فروش سهام را میزان سودآوری شرکت قرار دهند. البته این موضوع به معنای انکار سایر عوامل اثرگذار نیست اما باید توجه داشت که سهام که با سایر عوامل به غیر سودآوری رشد کرده‌اند پشتوانه ضعیف‌تری را در مسیر اصلاح دارند. این موضوع به خصوص در فصل مجامع بیش از پیش خودنمایی خواهد کرد.

البته در این‌جا اگر بازی سهام یا علل داغ شدن به دقت رصد شود حتی در بهانه‌های بازاری حامی سهام نیز می‌توان به کسب سود مشغول بود. در چنین شرایطی نیز اصلاح می‌تواند شدت استرس معامله‌گری و احتمال زیان را برای معامله‌گران محتمل مطرح کند و از رفتارهای هیجانی که می‌تواند به زیان سنگین در معاملات آتی منجر شود جلوگیری کند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر