عملکرد ضعیف خودرویی‌ها در فروردین/ تلاطم ادامه‌دار بازار خودرو؟

زنگ هشدار برای صورت‌های مالی خودروسازان

عملکرد ضعیف خودرویی‌ها در فروردین/ تلاطم ادامه‌دار بازار خودرو؟

عملکرد فروردین شرکت‌های مختلف بورسی در سامانه «کدال» منتشر شده است. یکی از نکات قابل توجه ضعف عملکرد محسوس خودرویی‌ها در نخستین ماه از سال 98 است. ریزش تولید شرکت‌های خودرویی نسبت به دوره مشابه سال قبل و همچنین اسفند محسوس است.

دنیای بورس: خودرویی‌ها در فروردین 98 عملکرد ضعیف را به بازار ارائه دادند. همان‌طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود (مقایسه عملکرد خودرویی‌ها با دوره‌های مختلف) تقریبا در تمامی پارامترها خودرویی‌‌ها عملکرد ضعیفی را به بازار منعکس کرده‌اند. این موضوع زنگ هشداری برای صورت‌های مالی خودرویی‌ها است. افزایش عمق زیان در شرکت‌های این گروه یکی از موارد نگران‌کننده است. به خصوص با افزایش هزینه‌های سربار و دستمزد به دنبال تورم عمومی حاکم بر جامعه و همچنین جهش ارزش خرید مواد اولیه، به دنبال رشد نرخ نیما این موضوع چشم‌گیر‌تر نیز خواهد بود.

دو عامل تلاطم بازار خودرو

بعضا این سوال مطرح می‌‌شود که چرا قیمت خودرو در اقتصاد کشور مسیر صعودی را در پیش گرفته است و خیال توقف نیز ندارد. در این خصوص باید به نرخ دلار در بازار آزاد به عنوان یک عامل مهم در انتظارات تورمی جامعه توجه کرد. صعود دلار انتظارات عموم را از قیمت‌های آتی بالا نگه می‌دارد. بازار شاید تحلیل درستی از اثر واقعی نرخ دلار بر بهای تمام‌شده خودرو نداشته باشد اما به حافظه خود اعتماد دارد. بازار خودرو چندین بار پس از جهش نرخ دلار، جهش قیمتی را تجربه کرده است بر این اساس نیازی نیست که عموم جامعه از علت اثرگذاری دلار بر خودرو آگاه باشند و کافی است که به حافظه تاریخی خود از اثرگذار نوسانات دلار بر قیمت خودرو مراجعه کنند.

نکته دوم به ضعف تولید خودروسازان بازمی‌گردد. در شرایطی که سمت تقاضای خودرو به دنبال انتظارات تورمی موجود و نوسانات نرخ دلار در اقتصاد کشور همچنان داغ است امید به تقویت سمت عرضه برای کاهش التهاب بازار وجود دارد. با این حال عملکرد خودرویی‌ها کاملا بر ضعف محسوس نسبت به سال‌های قبل حکایت دارد. گرچه رشد شدید قیمت خودرو عقب‌نشینی تقاضا را به همراه دارد اما این موضوع در تلاطم ادامه‌دار بازار ارز چندان موثر نبوده است از طرفی ضعف تولید نیز خودروسازان نیز برای تلاطم بازار خودرو کافی است.

در این میان در خصوص اثر واقعی نرخ دلار نیز باید سیاست‌گذار چاره‌ای ندارد که برای کنترل نوسانات دلار مکانیزم آزاد بازار را بدون دخالت‌های دستوری بپذیرد. فضای رانتی که در شرایط کنونی در نتیجه چندنرخی کردن دلار ایجاد شده است تنها التهاب دلار را بیشتر کرده است. خودروسازان با زیان‌های سنگین مواجه هستند و به صورت مشخص اگر میزان رشد قیمت فروش محصولات با هزینه تهیه مواد اولیه (رشد احتمالی نرخ نیمایی با نزدیک شدن به نرخ بازار آزاد) هم‌خوانی نداشته باشد می‌تواند بر شدت زیان بیافزاید. دولت نیز در این میان با ادامه سیاست‌های اشتباه اگر به دنبال کنترل دستوری قیمت خودرو باشد ضربه سنگین را به صنعت خودرو وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی همگام با رشد نرخ ارز تامین مواد اولیه و هزینه‌های تورمی رشد قیمت فروش خودرو توسط خودروسازان الزامی است. اگر هر گونه دخالتی از سوی سیاست‌گذار موجب اختلاف قیمت خودرو درب کارخانه با قیمت بازار شود صنعت خودرو صدمات بیشتری را خواهد دید و در این میان دلالان بیشترین سود را کسب خواهند کرد.

 

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
30,838.73 178.80 0.58

نمادهای زیر مجموعه

ح . سایپاآذین‌ (خاذینح) سایپاآذین‌ (خاذین2) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر4) زامیاد (خزامیا) سازه‌ پویش‌ (خپویش) ایران‌ خودرو (خودرو4) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا) تولیدمحورخودرو (خمحور) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن) فنرسازی‌زر (خزر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه4) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق2) صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌ (خریخت) زامیاد (خزامیا2) ح . مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیرح) لنت‌ ترمزایران‌ (خلنت) ح . سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگسترح) مهرکام‌پارس‌ (خمهر) سایپا دیزل‌ (خکاوه4) مهندسی‌نصیرماشین‌ (خنصیر) کمک‌فنرایندامین‌ (خکمک) تولیدمحورخودرو (خمحور4) سایپا (خساپا4) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ4) ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (ختراک) گروه‌بهمن‌ (خبهمن2) ح . فنرسازی‌زر (خزرح) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور2) چرخشگر (خچرخش2) ح . پارس‌ خودرو (خپارسح) مشارکت سایپا،سه ماهه20% (مساپا955) گروه‌بهمن‌ (خبهمن) آهنگری‌ تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهن2) فنرسازی‌خاور (خفنر) ح . آهنگری تراکتورسازی‌ ایران‌ (خاهنح) محورسازان‌ایران‌خودرو (خوساز) فنرسازی‌زر (خزر) چرخشگر (خچرخش) ایران‌ خودرو (خودرو2) ح . الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرقح) فنرسازی‌خاور (خفنر2) نیرو محرکه‌ (خمحرکه) سایپاآذین‌ (خاذین) پارس‌ خودرو (خپارس) سازه‌ پویش‌ (خپویش2) سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورنا4) سایپا (خساپا) رینگ‌سازی‌مشهد (خرینگ) پارس‌ خودرو (خپارس2) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور4) گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو (خگستر) فنرسازی‌خاور (خفنر4) رادیاتور ایران‌ (ختور) سایپا دیزل‌ (خکاوه) ح . سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌ (ورناح) ح . قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقاح) موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران‌ (خموتور) ایرکا پارت صنعت (خکار) ح . فنرسازی‌خاور (خفنرح) ح . موتورسازان‌تراکتورسازی‌ (خموتورح) الکتریک‌ خودرو شرق‌ (خشرق) سایپا (خساپا2) ایران‌ خودرو (خودرو) ایران‌ خودرودیزل‌ (خاور) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا2) قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌ (ختوقا) بهمن دیزل (خدیزل2) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) بهمن دیزل (خدیزل) بهمن دیزل (خدیزل4) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح) ح . مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناورح2) تولید خودرو سایپا کاشان (خکاشا) صنایع تولیدی اشتاد ایران‌ (تشتاد) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا908) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا9982) صکوک مرابحه سایپا908-3ماهه 18% (صایپا9082) صکوک مرابحه سایپا998-3ماهه 18% (صایپا998) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا1432) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا4032) صکوک اجاره سایپا403-3ماهه18% (صایپا403) صکوک اجاره سایپا143-3ماهه18% (صایپا143) اختیارف خودرو-3185-10/08/1396 (طخود8004) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود14122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود0012) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا1042) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود412) ص مرابحه خودرو1412- 3ماهه 18% (صخود1412) صکوک اجاره سایپا - 3ماهه18% (صایپا104) ص مرابحه خودرو412- 3ماهه 18% (صخود4122) ص مرابحه خودرو0012- 3ماهه 18% (صخود00122) گروه اقتصادی کرمان خودرو-پذیره (کرمان خودرو) توسعه و عمران شهرستان نائین (خعمرا) ایران خودرو دیزل (خاور) سایپا دیزل (خکاوه2) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان4) گروه اقتصادی کرمان خودرو (خکرمان) مهندسی صنعتی روان فن آور (خفناور) سایپا دیزل (خکاوه) صکوک مرابحه سایپا203-3ماهه 16% (صایپا203) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا112) صکوک مرابحه سایپا112-3ماهه 16% (صایپا1122) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا0122) صکوک مرابحه سایپا412-3ماهه 16% (صایپا412) صکوک مرابحه سایپا012-3ماهه 16% (صایپا012)