بازیگران بورس (هفتگی)

خریدو فروش‌های سهام در نخستین هفته اردیبهشت

خریدهای پرحجم سهامداران خرد در نماد « وبصادر »

خریدو فروش‌های سهام در نخستین هفته اردیبهشت

بازار سهام در حالی نخستین هفته اردیبهشت را با افزایش 2درصدی شاخص سپری کرد که در این هفته بازیگران خرد به خریدهای خود ادامه داده و توانستند بیش از 275میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود انتقال دهند. بازیگران بورس در گزارش هفتگی به بررسی جزییات خرید و فروش سهام در نخستین هفته اول اردیبهشت‌ماه می‌پردازد.

دنیای بورس: بررسی روند جابه‌جایی‌های مالکیت سهام در هفته نخست اردیبهشت‌ماه گویای این است که سهامداران حقیقی معاملات روز شنبه و دوشنبه را با خالص خرید بیش از 120میلیارد تومانی سپری کردند. این روند در معاملات روز سه شنبه و همزمان با اصلاح شاخص، تغییر مسیر داده و در اختیار سهامداران عمده قرار گرفت؛ به طوریکه در روز دوشنبه خالص خرید حقوقی ها به 44میلیارد تومان رسید.

البته در جریان معاملات روز چهارشنبه این روند مجدد به زمین حقیقی‌های بازار منتقل و خالص خرید 50میلیارد تومانی در کارنامه بازیگران خرد ثبت شد. به این ترتیب برآیند جابه‌جایی‌ها در 4روز کاری این هفته به بیش از 275میلیارد تومان رسید.

معاملات روز چهارشنبه

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: در معاملات روز چهارشنبه هم 50 میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد. در این میان بیشترین حجم خریدها به نماد بانک صادرات تعلق داشت. در حالی «وبصادر» روز سه شنبه بازگشایی شد و نوسان مثبت بیش از 11درصدی را تجربه کرد که این روند در معاملات این روز نیز با افزایش 5درصدی قیمتی همراه شد.

همچنین صف خرید سنگین بیش از 160میلیون سهمی نیز برای «وبصادر» تشکیل شد. در این میان دو سهامدار عمده شرکت نیز عرضه های سنگینی را رقم زدند؛ به طوریکه یک میلیارد و 600میلیون سهم از سوی سازمان بيمه سلامت ايران و 600میلیون سهم دیگر نیز توسط شركت خدمات پشتيباني مهر78 به فروش رفت. البته این حقوقی به عنوان سهامدار عمده در نماد بانک تجارت نیز اقدام به فروش 5میلیون و 300هزار سهم کرد.

در سوی دیگر بانک خاورمیانه نیز با تغییرات زیادی روبه‌رو شد. در حالی 100هزار سهم مزبور توسط سهامدار حقیقی بالای یک درصدی شرکت عرضه شد که در مقابل سرمايه‌گذاري سمند، شركت سام الكترونيك و صندوق سرمايه گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاورمیانه در نقش خریدار ظاهر شده و در مجموع حدود یک میلیون و 500هزار سهم «وخاور» را جمع آوری کردند.

ب) شرکت‌های دارویی: در میان نمادهای دارویی نیز داروسازی ابوریحان با عرضه 100هزار سهم توسط بانک رفاه مواجه شد. در نماد داروپخش نیز در حالی سرمايه‌گذاري ملي ايران به خرید 30هزار سهم پرداخت که در مقابل بیش از 200هزار سهم مزبور از سوی بانک رفاه عرضه شد. سرمايه‌گذاري اعتلای البرز نیز خرید 5هزار سهم سبحان دارو و 50هزار سهم گروه دارویی سبحان را رقم زد.

در این میان سرمايه گذاري دارويي تامين با عرضه سهم از سوی دو سهامدار عمده مواجه شد؛ به طوریکه در این روز بیش از 3میلیون سهم «تیپیکو» توسط صندوق سرمايه‌گذاري توسعه تعاون صبا و 300هزار سهم نیز از سوی صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمد ثابت كوثر يكم به فروش رفت.

ج) شرکت‌های خودرویی: رصد تغییر مالکیت های صورت گرفته در نمادهای خودرویی نیز نشان از عرضه سهام ایران خودرو از سوی سهامدار عمده دارد؛ به طوریکه امروز 650هزار سهم «خودرو» توسط شركت سرمايه‌گذاري سمند واگذار شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر