بازیگران بورس (3 اردیبهشت‌)

حمایت حقوقی‌های بازار در روز اصلاح شاخص

کدام سهامدار عمده به جمع آوری نماد « وبصادر » پرداخت؟

حمایت حقوقی‌های بازار در روز اصلاح شاخص

معاملات امروز در حالی با اصلاح سنگین 1464واحدی شاخص کل بورس همراه شد که حقوقی با حمایت های خود در جمع آوری سهام، تلاش در جلوگیری از افت بیشتر داشتند؛ به طوری که در نهایت خالص خرید سهامداران عمده به 44میلیارد تومان رسید.

دنیای بورس: بررسی خرید و فروش‌ها نشان می‌دهد بیشترین خرید حقوقی‌های بازار در نماد بانک صادرات بود. این نماد در حالی پس از ثبت افزایش سرمایه 203 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها امروز بازگشایی شد که نوسان مثبت بیش از 11درصدی را تجربه کرد. در همین راستا گروه مالي سپهر صادرات به عنوان سهامدار عمده «وبصادر» ، خریدهای سنگینی در این نماد داشت. به طوریکه این حقوقی بیش از 132میلیون سهم مزبور را خریداری کرد.

بانک خاورمیانه نیز از دیگر نمادهایی بود که در بازار امروز از حمایت سهامدار عمده برخوردار شد؛ امروز سه حقوقی شرکت یعنی سرمايه گذاري سمند ، سام الكترونيك و صندوق سرمايه‌گذاري مشترك افق كارگزاري بانك خاورمیانه در مجموع بیش از 3میلیون و 500هزار سهم «وخاور» را خریداری کردند. در مقابل بانک پارسیان با عرضه از سوی سهامدار عمده مواجه شد؛ به طوریکه امروز 20میلیون سهم «وپارس» توسط گروه مالي بانك پارسيان به فروش رفت.

الف) شرکت‌های قندی: نمادهای گروه قندی نیز از جمله نمادهای مورد توجه سهامداران عمده در بازار امروز بودند. در این میان سرمايه‌گذاري ملي ايران به عنوان سهامدار عمده در نمادهای قند مردشت و نیشابور به خرید سهم پرداخت؛ به طوریکه 40هزار سهم «قمرو» و 30هزار سهم «قنیشا» را به پرتفوی خود افزود.

ب) گروه محصول‌های شیمیایی: در گروه شیمیایی نیز سرمايه‌گذاري مدبران اقتصاد به خریدهای خود در نماد گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان ادامه داد و امروز نیز حدود 3میلیون سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود. در همین راستا پتروشیمی خراسان نیز با جمع آوری 500هزار سهمی از سوی شركت سهامي بيمه ايران روبرو شد. در نماد پتروشیمی فن آوران نیز 5هزار سهم توسط شركت سرمايه گذاري ملي ايران خریداری شد.

ج) گروه فلزات اساسی: سهامداران عمده در بازار امروز به جمع آوری سهام فلزی نیز تمایل نشان دادند. در راس این خریدها، تقاضا برای سهام فولاد مبارکه و ملی مس ایران قرار داشت؛ به طوریکه خالص خرید حقوقی‌ها در نماد «فولاد» به 6میلیارد تومان و در نماد «فملی» به 5.6میلیارد تومان رسید. در همین راستا کالسیمین نیز با تداوم خرید از سوی سهامدار عمده روبه‌رو شد، به طوریکه سرمايه‌گذاري نوركوثر ايرانيان امروز نیز یک میلیون سهم «فاسمین» را خریداری کرد.

د) شرکت‌های معدنی: در میان نمادهای معدنی نیز توسعه ‌معادن ‌و فلزات‌ با خرید از سوی دو سهامدار عمده روبه‌رو شد. بر این اساس سرمايه‌گذاري ملي ايران و صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان هر کدام 50هزار سهم «ومعادن» را خریداری کردند. در نماد معادن منگنز ایران نیز 250هزار سهم توسط صندوق سرمايه‌گذاري بادرآمدثابت كاردان و 100هزار سهم دیگر نیز از سوی سرمايه‌گذاري سليم خریداری شد.

ه) شرکت‌های سیمانی: در گروه سیمانی نیز سرمايه‌گذاري وتوسعه صنايع سيمان به خریدهای خود در نماد سیمان مازندران ادامه داد و امروز نیز 200هزار سهم مزبور را به پرتفوی خود افزود. در نماد سیمان خزر نیز سرمايه‌گذاري ملي ايران به همراه شركت سرمايه گذاري صنعت نفت به جمع آوری سهم پرداختند و در مجموع حدود 500هزار سهم را خریداری کردند.

 

 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر