جهت‌یابی بورس در قله تاریخی
جهت‌یابی بورس در قله تاریخی

ارزش معاملات خرد روزانه بورس تهران طی روزهای اخیر به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده‌است. افزایش ارزش معاملات روزانه در کنار رشد محسوس قیمت‌ها طی ماه‌های اخیر می‌تواند برای سرمایه‌گذاران محل به وجود آمدن برخی نگرانی‌ها باشد. مواردی نظیر شروع قریب‌الوقوع یک اصلاح بزرگ قیمتی یا وارد شدن به مرحله رکود در بورس. در این گزارش برای روشن‌تر شدن وضعیت کنونی به طور خلاصه شرایط معاملات بازار سهام را در قالب رفتار ماهانه از ابتدای سال 97 تاکنون بررسی می‌کنیم.

میانگین روزانه ارزش معاملات خرد در اسفند به 482 میلیارد تومان رسید که رشد 27.9 درصدی را نسبت به ماه بهمن نشان می‌دهد. از سوی دیگر میانگین ارزش معاملات روزانه در فروردین به 796 میلیارد تومان رسیده‌است که رشد 65 درصدی نسبت به اسفند و 111 درصدی نسبت به بهمن را نشان می‌دهد. در این خصوص ذکر این نکته خالی از لطف نیست که میانگین ارزش معاملات روزانه در شهریور و مهر سال 97 به ترتیب 739 و 1252 میلیارد تومان بوده‌است. از آنجایی که طی روزهای گذشته حجم قابل توجهی از خرید و فروش‌های روزانه به تک نمادها اختصاص یافته‌است و رشد بازار بیشتر در راستای جبران عقب‌ماندگی و ارزش‌گذاری کمتر سرمایه‌گذاران طی ماه‌های اخیر بوده‌است، ورود به محدوده هیجانی در شرایط فعلی زود به نظر می‌‌رسد. از طرفی رشد ارزش معاملات روزانه با توجه به عدم تغییر محسوس اندازه بازار نسبت به اوج قبلی هنوز فاصله معناداری با محدوده هیجانی دارد که این خود می‌تواند ناشی از عدم تحرک قیمت‌ها در بازارهای موازی و کاهش بهانه‌های صعودی برای سهام و به تیع آن جذب نقدینگی از خارج بورس باشد.

نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بورسی نیز با توجه به چشم‌انداز تولید و فروش آنها برای سال بعد و کاهش ریسک‌های نا اطمینانی از اثرات تحریمی نیز رفته رفته به منطقه تعادلی خود نزدیک می‌شود و شدت فروش سهام در این مقطع بیش از هرچیز بر منطق اصل محافظه‌کاری و ذخیره سود استوار است. بنابراین هرچند احتمال اصلاح قیمت‌ها با توجه به رشد سریع آن طی ماه‌های اخیر وجود دارد اما به دلیل آشکار نشدن ورود بازار به منطقه حباب قیمت‌ها، ترس از تبدیل اصلاح به سقوط در این مقطع زمانی بی مورد خواهد بود.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که رشدهای چند صد درصدی در نمادها و صنایع خاص طی ماه‌های اخیر بعضا بدون پشتوانه بنیادی و با فروض بسیار خوشبینانه صورت گرفته‌است و ریزش و اصلاح سنگین قیمت‌ها در این نمادها احتمال بسیار بیشتری دارد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر