بازیگران بورس (25 فروردین)

« رمپنا » و « وبملت » در کانون توجه معامله‌گران سهام
« رمپنا » و « وبملت » در کانون توجه معامله‌گران سهام

بازار سهام روز یکشنبه شاهد توجه معامله‌گران سهام به دو نماد «رمپنا» و «وبملت» بود. البته حقیقی‌های بازار همچنان نقدینگی بازار را در اختیار دارند.

دنیای بورس: تغییر مالکیت های ثبت شده در بازار امروز با انتقال 3.5میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی دنبال شد تا به این ترتیب معامله گران خرد برای هفتمین روز متوالی، نقدینگی را همچنان دراختیار داشته باشند.

بررسی خریدهای صورت گرفته نشان از آن دارد که سهامداران خرد به جمع آوری سهام مپنا تمایل نشان داده و در نهایت خالص خریدی در حدود 10میلیارد تومان را در این نماد ثبت کردند. در مقابل بزرگان بازار به حمایت از سهام بانک ملت اقدام کرده و 8میلیارد تومان نقدینگی را به پرتفوی خود افزودند.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: در میان دیگر نمادهای بانکی نیز بانک پاسارگاد بیشترین حجم عرضه از سوی سهامدار عمده را تجربه کرد. البته سهم مزبور توسط سرمايه‌گذاری خوارزمی به فروش رفت. در مقابل بانک خاورمیانه از حمایت سهامدار عمده برخوردار شد؛ سام الكترونيک، صندوق سرمايه‌گذاری مشترک افق كارگزاری بانک خاورمیانه و صندوق سرمايه‌گذاری اندوخته پايدارسپهر به عنوان سه سهامدار حقوقی «وخاور» به خرید سهام مزبور پرداخته و در مجموع بیش از 3میلیون سهم را خریداری کرند.

ب) شرکت‌های سیمانی: در میان نمادهای سیمانی نیز سرمايه‌گذاری توسعه صنايع سيمان با عرضه از سوی دو سهامدار عمده مواجه شد.  در این روز 9میلیون و 300هزار سهم «سیدکو» از سوی شرکت خدمات مديريت سرمايه‌مدار و 5میلیون سهم نیز توسط بيمه مركزی به فروش رفت. البته روند عرضه‌ها در نماد سیمان تهران با حجم بالاتری همراه شد؛ به طوریکه 15میلیون سهم مزبور توسط گروه مالی بانک مسكن به فروش رفت. در مقابل سیمان شمال با خرید یک میلیون و 300هزار سهم توسط سرمايه گذاری وتوسعه صنايع سيمان روبه‌رو شد.

ج) شرکت‌های فولادی: رصد تغییرات در نمادهای فولادی نیز نشان از آن دارد که صندوق سرمايه‌گذاری گنجينه زرين شهر به عنوان سهامدار عمده در نماد فولاد خوزستان به عرضه 3 میلیون سهم پرداخت.

د) شرکت‌های معدنی: در گروه معدنی نیز توسعه ‌معادن ‌و فلزات‌ با حمایت دو سهامدار عمده روبه‌رو شد؛ خرید 3میلیون و 600هزار سهم از سوی توسعه معدنی وصنعتی صبانور و 300هزار سهم توسط صندوق توسعه معادن وفلزات آرمان از جمله این خریدها بود. در این گروه معادن ‌منگنز ايران‌ نیز شاهد خرید سهم از سوی سهامدار حقوقی بود؛ به طوریکه گسترش سرمايه‌گذاری ايرانيان به همراه سرمايه‌گذاری سليم در مجموع 60هزار سهم مزبور را خریداری کردند.

ه) شرکت‌های پالایشی: نمادهای پالایشی نیز عمدتا با عرضه از سوی سهامدار عمده مواجه شدند. در این میان پالایش نفت بندرعباس، واگذاری 2میلیون سهم توسط صندوق سرمايه‌گذاری گنجينه زرين شهر را تجربه کرد. در همین راستا سرمايه‌گذاری تدبيرگران آتيه ايرانيان نیز به عرضه‌های خود در نماد پالایش نفت اصفهان ادامه داد و 5میلیون سهم دیگر را فروخت.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر