«دنیای بورس» بررسی کرد

حال دارویی‌ها بهتر می‌شود؟
حال دارویی‌ها بهتر می‌شود؟

مشکل تامین نقدینگی و هزینه‌بر شدن آن در شرکت‌های دارویی با توجه به افزایش سهم مطالبات آنها که ریشه در مطالبات از دولت دارد، نگاه سرمایه‌گذاران را از این صنعت دور کرده‌است. اما بررسی‌های «دنیای بورس» با محوریت روند دوره وصول مطالبات نشان می‌دهد که وضعیت صنعت از این منظر رو به بهبود است. در این گزارش ضمن توضیح برخی جزئیات به بررسی روند دوره وصول مطالبات 30 شرکت دارویی بورسی از سال 94 تاکنون خواهیم پرداخت.

در روزهای اخیر شاهد برخی تحرکات در گروه دارویی هستیم. این توجه عمدتا با معیار گروه عقب افتاده از جریان رشد سال‌های اخیر قوت گرفته است اما هنوز سوالات اساسی برای سرمایه‌گذاران مطرح است. تعویق پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی که ریشه آن به دولت برمی‌گردد، گردش نقدینگی اکثر قریب به اتفاق شرکت‌های گروه را دچار مشکل کرده‌ که مهمترین دلیل رویگردانی فعالان بورسی از صنعت محبوب سال‌های نه چندان دور بازار سرمایه است.

شرکت‌های دارویی بورسی اگرچه از لحاظ ساختار و سهم داروهای تولید شده و مکمل‌های دارویی تفاوت‌هایی با هم دارند اما به طور کلی با مشکلات اساسی دریافت مطالبات دست و پنجه نرم می‌‌‌‌‌کنند. این موضوع در برخی شرکت‌ها به طور حاد نمایان است و با کاهش سطح نقدینگی در جریان، منجر به افت توان تولیدی و کوچکتر شدن ابعاد شرکت شده‌است. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها با افزایش میزان وام‌های دریافتی، از کاهش تولید جلوگیری کرده‌اند اما با بالا رفتن میزان بهره‌های پرداختی ناشی از وام‌های اخذ شده، علیرغم عدم تغییر ویژه در سود ناخالص؛ با معضل کاهش حاشیه سود خالص مواجه هستند.

یکی از علائم مهم در تشخیص شدت معضل نقدینگی شرکت در مراحل ابتدایی، افزایش میزان حساب‌های دریافتنی و مقایسه آن با سطح فروش ثبت شده در هر دوره است که خود را در نسبت دوره وصول مطالبات به طور خاص نشان می‌دهد.

«دنیای بورس» در گزارش‌های قبل خود به بررسی وضعیت دوره وصول مطالبات بیش از 20 شرکت دارویی و روند تغییرات آن پرداخته بود. ماحصل این بررسی‌ها وخیم‌تر شدن اوضاع شرکت‌های دارویی طی سال‌های گذشته را نشان می‌دهد. اما تمهیدات دولتی برای پرداخت مطالبات شر‌کت‌های دارویی که طی سنوات گذشته با استقبال این شرکت‌ها نیز مواجه شده‌است، بهبود اوضاع را در سال 97 نشان می‌دهد. هرچند کاهش دوره وصول مطالبات دارویی‌ها فاصله معناداری تا رسیدن به سطح آرامش صنعت دارد اما برآیند کلی از شتاب‌گیری بهبود شرایط خبر می‌دهد. موضوعی که می‌تواند در مرحله اول با کاهش نیاز به وام‌گیری بیشتر، هزینه‌های مالی دارویی‌ها را کنترل کند و در مرحله بعد با کاهش سطح هزینه‌های مالی و افزایش سطح وجوه در گردش، به افزایش فعالیت و سود خالص شرکت کمک کند.

نکته‌ای که در این خصوص نباید از نظر دور بماند این است که بهبود شرایط دوره وصول مطالبات در مرحله نخست به عنوان یک سیگنال اولیه مثبت ارزیابی می‌شود و تاثیر آن بر کاهش هزینه‌های مالی شرکت و افزایش سود خالص امری زمان‌بر است که می‌تواند خود را در صورت‌های مالی دوره‌های بعد نشان دهد. این در حالی‌ست که نقش تصمیم‌گیری مدیریت مالی شرکت در تقویت جریان وجوه نقد و تسریع فرایند سودآوری را نباید دور از نظر داشت. به عبارت دیگر امکان افزایش یا عدم تغییر هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی علیرغم کاهش دوره وصول مطالبات در دوره‌های نزدیک‌تر وجود دارد اما با تداوم کاهش دوره وصول مطالبات و عملکرد مناسب مدیریت مالی شرکت‌های دارویی، بازگشت به دوره‌های خوب دارویی‌ها دور از ذهن نیست.

نمادهای دارویی در جدول فوق براساس اولویت دوره وصول مطالبات 9ماهه سال جاری مرتب شده‌اند. در این جدول اگرچه فاصله چندانی بین دوره وصول مطالبات دوره 9ماهه سال جاری با دوره وصول مطالبات سال 96 وجود ندارد اما بهبود وضعیت فروش شرکت‌های دارویی در ماه‌های پایانی سال و تایید این موضوع در گزارش‌های تولید و فروش دی‌ماه آنها با توجه به روند کاهشی رقم حساب‌های دریافتنی حاکی از کاهش پر سرعت این نسبت در پایان سال 97 است. مقایسه نسبت دوره وصول مطالبات دارویی‌ها در دوره 9ماهه سال 96 و افت معنادار آن در پایان سال 96 نیز عاملی‌ست که این فرضیه را تقویت می‌کند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
25,022.8 35.88 0.14

نمادهای زیر مجموعه

گروه دارویی سبحان (دسبحا2) ح . کارخانجات‌داروپخش (داروح) ح . البرزدارو (دالبرح) داروسازی‌ اکسیر (دلر) سبحان دارو (دسبحان) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی2) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد2) ح . داروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبیدح) دارویی‌ رازک‌ (درازک2) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی) سبحان دارو (دسبحان2) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور2) داروسازی‌ سینا (دسینا) ح . داروسازی‌ اسوه‌ (داسوهح) داروسازی‌ اسوه‌ (داسوه) ح . البرزدارو (دالبرح2) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر4) گروه دارویی سبحان (دسبحا4) ح . شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمیح) ح . داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابرح) ح . تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتمادح) فرآورده‌های‌ تزریقی‌ ایران‌ (دفرا) کیمیدارو (دکیمی2) کیمیدارو (دکیمی) ح . پارس‌ دارو (دپارسح) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو2) مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20% (مسینا964) دارویی‌ رازک‌ (درازک) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر4) داروسازی‌ کوثر (دکوثر) ایران‌دارو (دیران2) ح . ‌ایران‌دارو (دیرانح) دارویی‌ لقمان‌ (دلقما) داروسازی‌زهراوی‌ (دزهراوی2) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو) ح . داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابورح) داروسازی‌ جابرابن‌حیان‌ (دجابر) شیمی‌ داروئی‌ داروپخش‌ (دشیمی) البرزدارو (دالبر4) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر2) تولیدمواداولیه‌داروپخش‌ (دتماد) سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو4) ح. سبحان دارو (دسبحانح) داروپخش‌ (هلدینگ‌ (وپخش2) ح . دارویی‌ رازک‌ (درازکح) ح . سرمایه گذاری‌البرز(هلدینگ‌ (والبرح) ح . داروسازی‌ فارابی‌ (دفاراح) کیمیدارو (دکیمی4) داروسازی‌ روزدارو (دروز) البرزدارو (دالبر2) ح . داروسازی‌ اکسیر (دلرح) ح . کیمیدارو (دکیمیح) گروه دارویی سبحان (دسبحا) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا2) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید2) داروسازی‌ سینا (دسینا2) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو2) ح .گروه دارویی سبحان (دسبحاح2) لابراتوارداروسازی‌ دکترعبیدی‌ (دعبید) مشارکت سینا دارو،سه ماهه 20% (مسینا9642) داروسازی‌ امین‌ (دامین) ح .گروه دارویی سبحان (دسبحاح) دارویی‌ رازک‌ (درازک4) ح . داروسازی‌ سینا (دسیناح) ح . فرآورده‌های‌ تزریقی‌ (دفراح) داروسازی‌ فارابی‌ (دفارا) سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌ (والبر) البرزدارو (دالبر) داروسازی‌ اکسیر (دلر2) داروسازی‌ ابوریحان‌ (دابور) ح . داروسازی‌ روزدارو (دروزح) داروسازی زاگرس فارمد پارس (ددام) ح . دارویی‌ لقمان‌ (دلقماح) کارخانجات‌داروپخش‌ (دارو) داروسازی‌ امین‌ (دامین2) ایران‌دارو (دیران) پارس‌ دارو (دپارس) ح. داروسازی تولید دارو (دتولیدح) ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالکح) پخش البرز (پخش) داروسازی تولید دارو (دتولید) داروسازی تولید دارو (دتولید2) پخش البرز (پخش2) پخش البرز (پخش4) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو2) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین) داروسازی کاسپین تامین (کاسپین2) داروسازی تولید دارو (دتولید4) داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکو) شرکت کی بی سی (کی بی سی2) شرکت کی بی سی (کی بی سی) ح. شرکت کی بی سی (کی بی سیح) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک2) ح. پخش البرز (پخشح) مواد اولیه دارویی البرز بالک (دبالک) داروسازی‌ تهران‌ دارو (دتهران‌) داروسازی تهران شیمی (شتهران) الحاوی (دحاوی) شیرین دارو (دشیری) داروسازی شهید قاضی (دقاضی) گروه دارویی برکت (برکت4) گروه دارویی برکت (برکت) گروه دارویی برکت (برکت2) ح . داروسازی سبحان انکولوژی (دسانکوح) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک) تولید و صادرات ریشمک (دریشمک2) ح . شیرین دارو (دشیریح) سرمایه گذاری شفادارو (شفا) سرمایه گذاری شفادارو (شفا2) داروسازی آوه سینا (داوه) ح . گروه دارویی برکت (برکتح) دارویی ره آورد تامین (درهآور) دارویی ره آورد تامین (درهآور4) تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول4) تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) ح . داروسازی شهید قاضی (دقاضیح)