بازیگران بورس (18 دی‌)

خریدهای پُرحجم حقیقی‌های بازار در سومین روز متوالی

سهامداران حقوقی‌ در مقام حامی سهام بانکی

خریدهای پُرحجم حقیقی‌های بازار در سومین روز متوالی

سهامداران خرد معاملات روز سه‌شنبه را نیز با خریدهای پرحجم خود سپری کردند. به این ترتیب سومین روز متوالی با خالص خرید مثبت این گروه از بازیگران ادامه یافت.

دنیای بورس: در دادوستدهای روز سه‌شنبه بیشترین خالص خرید توسط سهامداران خرد در نماد سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به ثبت رسید؛ به‌طور‌یکه خالص خرید حقیقی‌ها در این نماد به بیش از 14میلیارد تومان رسید. در مقابل سهامداران عمده به دنبال جو منفی ایجاد شده در گروه بانکی، به جمع‌آوری و حمایت از سهام این گروه پرداختند. بر این اساس بیش از 31میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقوقی‌های بانکی افزوده شد. در معاملات این روز بیش از 11میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقوقی به حقیقی جابه‌جا شد.

 در این میان بیشترین خرید صورت گرفته در دو نماد بانک ملت و صادرات بود؛ به‌طوری‌که خالص خرید حقوقی‌ها در هر کدام از دو نماد مزبور به ترتیب 13میلیارد تومان و 11میلیارد تومان بود. صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني ملت به عنوان حقوقی فعال در «وبملت»، به خرید 2میلیون سهم پرداخت. اما روند خریدها در نماد «وبصادر» با حجم به مراتب  بالاتری دنبال شد.

در این میان 500میلیون سهم مزبور توسط سرمايه‌گذاري خوارزمي جمع‌آوری شد. به این ترتیب «وخارزم» درصد مالکیت خود در نماد «وبصادر» را به 3.93درصد رساند. همچنین در این روز گروه مالي سپهرصادرات نیز بیش از 65میلیون و 500هزار سهم «وبصادر» را خریداری کرد. 100هزار سهم دیگر را  نیز صندوق سرمايه‌گذاري بازارگرداني سپهرصادرات خریداری کرد.

الف) شرکت‌های خودرویی: زیرمجموعه‌های گروه خودرو و ساخت قطعات نیز در این روز در فهرست نمادهای مورد توجه سهامداران حقوقی قرار گرفتند. در این میان ایران‌خودرو شاهد عرضه یک میلیون و 250هزار سهم از سوی گروه مالي بانك پارسيان بود.

ب) شرکت‌های معدنی: نمادهای زیرمجموعه گروه معدنی در بازار امروز مورد توجه سهامداران خرد قرار گرفتند. در این میان چادرملو شاهد خرید 500هزار سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه زرين شهر بود. این صندوق به عنوان سهامدار عمده در نماد گل‌گهر نیز اقدام به خرید یک میلیون سهم کرد.

این در حالی است که در نماد معاملاتی شرکت توسعه‌ معادن ‌و فلزات‌، صندوق توسعه معادن وفلزات آرمانی به عنوان سهامدار عمده ، به خریدهای خود در این نماد خاتمه داد. بر این اساس امروز صندوق مزبور در «ومعادن» اقدام به عرضه 400هزار سهم کرد.

در نماد معادن ‌منگنز ايران‌ نیز سهامدار عمده یعنی شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايرانيان ، 20هزار سهم را خریداری کرد.

ج) گروه فلزات اساسی: رصد خرید و فروش‌های صورت گرفته در نمادهای فلزی نیز نشان از آن دارد که سهامداران عمده خریدهای قابل‌توجهی در نماد فولاد خوزستان داشتند. در صدر این خریدها، جمع‌آوری 684میلیون سهمی از سوی گروه توسعه اقتصادي پايندگان صورت گرفت. همچنین در این روز 300هزار سهم دیگر را نیز صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه زرين شهر خریداری کرد. البته صندوق مزبور به عنوان حقوقی فعال در نماد فولاد مبارکه اقدام به خرید یک میلیون سهم کرد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر