تغییرات قیمت و موجودی انبار فلزات پایه در بازار فلزات لندن

افزایش قیمت سرب و روی در هفته‌ای گذشت
افزایش قیمت سرب و روی در هفته‌ای گذشت

با وجود اعلام آتش‌ بس موقت میان آمریکا  و چین در زمینه جنگ تجاری در پایان هفته ماقبل، فلزات پایه این هفته روندی مبهم را تجربه کردند به گونه‌‌ای که سرب و روی با رشد قیمت هفتگی مواجه شدند اما مس و آلومینیوم در محدوده منفی به معاملات پایان دادند.

این هفته بار دیگر تمام محصولات معاملاتی بازار لندن با کاهش سطح ذخایر مواجه شدند و در این میان شدیدترین افت موجودی در انبارهای مس مشاهده شد.

تغییرات قیمت فلزات در روز جمعه و همچنین در هفته اخیر به شرح جدول زیر بوده است:

ارزش تغییر درصد
69.37 0.00 0.00

قیمت‌ها

اونس طلا 1226.32 0.00 (0%)
نفت سبک 69.37 0.00 (0%)
نفت برنت 80 0.00 (0%)
بنزین 1.916 0.00 (0%)
گاز طبیعی 3.229 0.00 (0%)
گازوئیل 714.38 0.00 (0%)
آلومینیوم 2008.5 0.00 (0%)
نیکل 12472.5 0.00 (0%)
سرب 1996.3 0.00 (0%)
روی 2626.8 0.00 (0%)
مس 6221.8 0.00 (0%)
اونس پلاتین 833.9 0.00 (0%)