بازیگران بورس (13 آذرماه)

خرید سهامداران حقوقی‌ با سوخت پالایشی

گروه‌های طرفدار بازار سهام

تغییر مالکیت‌ها در حالی روز سه‌شنبه به  سمت پرتفوی سهامداران عمده تغییر مسیر داد که خریدهای پرحجم حقوقی‌ها در نمادهای پالایشی بیشترین سهم را در این میان داشت. به این ترتیب خالص خرید حقوقی‌ها در این روز به 38میلیارد تومان رسید که بیش از 13میلیارد تومان از این رقم به خالص خرید سهامداران عمده در گروه پالایشی اختصاص داشت.

دنیای بورس: بررسی جزییات خرید و فروش‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که امروز حقوقی‌ها جمع‌آوری سهام پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس را در صدر خریدهای خود قرار دادند. به این ترتیب خالص خرید 7میلیارد تومانی در نماد «شپنا» و 3.1 میلیارد تومانی در «شبندر» شکل گرفت.

همچنین در این روز سهامداران عمده به خرید سهام فولاد مبارکه نیز تمایل نشان دادند که این امر با جابه‌جایی بیش از 6میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی سهامداران حقیقی به حقوقی «فولاد» دنبال شد.

الف) شرکت‌های پالایشی: همانطور که عنوان شد حقوقی‌ها بیشترین خرید را در سهام پالایشی داشتند. در نماد «شبندر»، صندوق سرمايه‌گذاری گنجينه زرين شهر به خرید سهام مزبور اقدام کرد و با افزودن 3میلیون سهم، درصد مالکیت خود در این نماد پالایشی را به 2.74درصد رساند. این صندوق به عنوان سهامدار عمده و مالک 1.17درصدی سهام پالایشی نفت تهران، خرید 2میلیون سهم را نیز در این نماد ثبت کرد.

ب) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: رصد تغییر مالکیت‌های صورت گرفته در نمادهای بانکی نیز نشان از حمایت سهامداران عمده دارد. در این میان بانک ملت با خرید 5.5میلیون سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاری بازارگردانی ملت روبه‌رو شد. این روند در نماد بانک پارسیان با حمایت دو حقوقی دنبال شد؛ خرید 1.2میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاری تدبير و 2.2میلیون سهم از سوی گروه مالی بانک پارسيان، از جمله خریدهای صورت گرفته در «وپارس» بود.

در همین راستا بانک خاورمیانه نیز خرید 15هزار سهم از سوی سرمايه گذاری سمند تجربه کرد. صندوق سرمايه‌گذاری بازارگردانی سپهرصادرات نیز به عنوان حقوقی فعال در نماد بانک صادرات به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 100هزار سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود.

بانک اقتصاد نوین نیز دیگر نماد این گروه بود که حمایت و خرید بیش از 15میلیون سهم توسط شركت سرمايه‌گذاری گروه صنايع بهشهرايران را تجربه کرد.

ج) شرکت‌های معدنی: رصد تغییرمالکیت‌های صورت گرفته در نمادهای معدنی نیز نشان از آن دارد که در نماد چادرملو، صندوق سرمايه‌گذاری گنجينه زرين شهر اقدام به خرید بیش از 3میلیون سهم کرد. این صندوق به عنوان حقوقی فعال در دیگر نماد معدنی، یعنی گل‌گهر نیز بیش از 7میلیون سهم را جمع‌آوری کرد.

د) شرکت‌های دارویی: در میان نمادهای دارویی نیز حقوقی‌ها خریدهای متعددی داشتند؛ بر این اساس در نماد داروپخش، حدود 300هزار سهم توسط سرمايه‌گذاری دارویی تامين خریداری شد. در این میان خود نماد «تیپیکو» نیز خرید 120هزار سهم از سوی توسعه ومديريت سرمايه صبا را تجربه کرد. سرمايه‌گذاری سبحان نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد سبحان دارو، اقدام به خرید 200هزار سهم کرد.

ه) گروه فلزات اساسی: رصد خرید و فروش‌های صورت گرفته در نمادهای فلزی نیز نشان از آن دارد که توسعه ومديريت سرمايه صبا به عنوان سهامدار عمده در نماد ملی مس ایران، 420هزار سهم را جمع‌آوری کرده است.

در همین راستا فولاد خوزستان نیز با خرید سهم از سوی دو سهامدار عمده روبرو شد؛ خرید بیش از یک میلیون و 200هزار سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاری گنجينه زرين شهر و جمع‌آوری 110هزار سهم توسط توسعه ومديريت سرمايه صبا از جمله این خریدها بود.

ی) شرکت‌های شیمیایی: در میان نمادهای شیمیایی نیز گسترش نفت و گاز پارسیان شاهد خرید 170هزار سهم توسط  توسعه ومديريت سرمايه صبا و 6.5میلیون سهم از سوی سرمايه‌گذاری غدير بود. در این میان خود «وغدیر» نیز از حمایت سهامدار عمده برخوردار شد؛ به‌طوری‌که یک میلیون و 200هزار سهم مزبور را شركت سرمايه‌گذاری ملی ايران خریداری کرد.

 

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر