بازیگران بورس (شنبه 19 آبان)

سهام بانکی‌ در صدر خرید معامله‌گران بازار

سهامداران حقیقی‌ و حقوقی‌ چه فروختند؟

سهام بانکی‌ در صدر خرید معامله‌گران بازار

معاملات شنبه در حالی با کاهش 869واحدی شاخص دنبال شد که خالص خرید حقوقی‌ها به بیش از 83میلیارد تومان رسید اما بخش عمده خریدها با محور نمادهای بانکی بود.

دنیای بورس: در روز ابتدای هفته تغییر مالکیت همچنان در اختیار سهامداران عمده بود؛ اما هر دو گروه از بازیگران سهام (حقیقی و حقوقی) مبادرت به جمع‌آوری و خرید سهام گروه بانکی کردند. جمع‌آوری سهام بانک ملت از سوی سهامداران عمده و در مقابل خرید سهام بانک تجارت و صادرات از سوی سهامداران خرد، از جمله خریدهای مزبور بود. به این ترتیب امروز 25میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی سهامداران عمده «وبملت» افزوده شد. خالص خرید حقیقی‌ها در دو نماد «وتجارت» و «وبصادر» نیز به ترتیب معادل 16.3 و 5.7میلیارد تومان بود.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری: رصد خرید و فروش‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که در نماد بانک ملت سه سهامدار عمده به خرید سهم پرداختند. به‌طوری‌که 20میلیون سهم مزبور از سوی صندوق سرمايه‌گذاری يكم كارگزاری بانک كشاورزی و 10میلیون سهم نیز توسط صندوق سرمايه‌گذاری با درآمدثابت كوثريكم جمع‌آوری شد. همچنین در این روز 1.5میلیون سهم «وبملت» را صندوق سرمايه‌گذاری بازارگردانی ملت به پرتفوی خود افزود.

این در حالی است که بانک تجارت با عرضه سنگین 50میلیون سهمی از سوی شركت خدمات پشتيبانی مهر 78 مواجه شد. این حقوقی در معاملات 2روز هفته گذشته نیز حدود 65میلیون سهم «وتجارت» را عرضه کرده بود. صندوق سرمايه‌گذاری بازارگردانی سپهرصادرات نیز دیگر حقوقی فعال در نمادهای بانکی بود که به عرضه‌های خود در نماد «وبصادر» ادامه داد و امروز نیز 500هزار سهم دیگر را واگذار کرد.

البته در میان نمادهای بانکی، بانک پارسیان فروش سنگین 138میلیون سهمی را از سوی شركت كشاورزی مدبركشت توس تجربه کرد. روندی مشابه در نماد بانک کارآفرین با فروش 84میلیون سهم از سوی شركت كشاورزی مدبركشت توس دنبال شد.

ب) شرکت‌های پتروشیمی: در میان نمادهای پتروشیمی نیز امروز دو سهامدار عمده گروه پتروشيمی سرمایه‌گذاری ايرانيان به خرید سهم پرداختند. به‌طوری‌که بیش از 7میلیون سهم «پترول» توسط شركت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمی ايرانی و 150هزار سهم دیگر نیز از سوی شركت سرمايه‌گذاری مدبران اقتصاد خریداری شد.

سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تامين نیز دیگر نماد پتروشیمی بود که با خرید سهم از سوی سهامدار عمده روبرو شد. بر این اساس 1.5میلیون سهم مزبور از سوی شركت سرمايه‌گذاری صباتامين خریدار شد.

ج) شرکت‌های معدنی: رصد تغییر مالکیت‌ها در نمادهای معدنی نیز نشان از جابجایی بلوکی سهام توسعه معادن فلزات از سوی سهامداران عمده دارد. به‌طوری‌که در این روز 341میلیون سهم «ومعادن» معادل یک درصد از سهم، توسط شركت سرمايه‌گذاری صباتامين عرضه شد. این سهام را دیگر حقوقی شرکت یعنی شركت سرمايه‌گذاری صدرتاءمين خریداری کرد.

این در حالی است که دیگر نماد این گروه یعنی معادن ‌منگنز ايران‌ شاهد خرید بیش از 500هزار سهم از سوی شركت گسترش سرمايه‌گذاری ايرانيان بود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر