بازیگران بورس (شنبه 21 مهر)

جمع‌آوری سهام « شبندر » و « شتران » توسط حقوقی‌های بازار

ثبت خریدهای پرحجم در نخستین روز هفته نشانه چیست؟

جمع‌آوری سهام « شبندر » و « شتران » توسط حقوقی‌های بازار

معاملات نخستین روز هفته با انتقال 200میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی بازیگران عمده دنبال شد. در حالی این روز شاهد افت 6هزار واحدی شاخص کل بودیم که سهامداران خریدهای پرحجمی را به ثبت رساندند.

دنیای بورس: بررسی جزئیات خرید و فروش‌های صورت گرفته نشان از آن دارد که حقوقی‌ها بیشترین خرید را در گروه پالایشی داشتند. به‌طوری‌که خالص خرید سهامداران عمده در این صنعت به حدود 90میلیارد تومان رسید. در این میان خرید سهام پالایش نفت بندرعباس در صدر تقاضا قرار داشت. بر این اساس 50میلیارد تومان نقدینگی در مسیر پرتفوی معامله‌گران حقیقی به حقوقی جابجا شد.

در این میان صندوق سرمايه‌ گذاری گنجينه زرين شهر به عنوان سهامدار 2.23درصدی «شبندر» ، اقدام به خرید 43میلیون سهم مزبور کرد. این حقوقی در معاملات روز چهارشنبه نیز حدود 10میلیون سهم «شبندر» را خریداری کرده بود.

همچنین این حقوقی در نماد پالایش نفت تبریز نیز خریدهای قابل‌توجهی داشت. به‌طوری‌که با حجم 7میلیون سهمی دنبال شد. افزون بر این معامله‌گران عمده در این روز خریدهای سنگینی نیز در نماد پالایش نفت تهران داشتند. بر این اساس 21میلیارد تومان نقدینگی به پرتفوی حقوقی‌های «شتران» منتقل شد.

الف) بانک‌ها و موسسه‌های مالی: در میان نمادهای بانکی نیز خرید و فروش‌های قابل‌توجهی در بازار امروز صورت گرفت. در این میان شركت سرمايه‌گذاری تامين آتيه مسكن به عنوان سهامدار عمده بانک خاورمیانه به خریدهای خود در این نماد ادامه داد و امروز نیز 2میلیون سهم دیگر را به پرتفوی خود افزود.

این روند در بانک ملت با خرید 1.5میلیون سهم از سوی صندوق سرمايه‌گذاری بازارگردانی ملت دنبال شد. پست بانک نیز دیگر نماد بانکی بود که خرید 500هزار سهم توسط صندوق بازارگردانی پست بانک ايران را تجربه کرد.

بانک پارسیان نیز در حالی خرید 200هزار سهم از سوی گروه مالی بانک پارسيان را تجربه کرد که جابجایی بلوکی سهام این بانک از سوی دو حقوقی دنبال شد. بر این اساس حدود 146میلیون سهم معادل 0.6درصد سهام «وپارس» در میان پرتفوی دو سهامدار حقوقی جابجا شد. در این میان كشاورزی مدبركشت توس اقدام به عرضه سهام مزبور کرد و در مقابل شركت پديده آفرين شفق در نقش خریدار ظاهر شد.

ب) شرکت‌های پتروشیمی: رصد نمادهای بانکی نیز نشان از آن دارد که گروه پتروشيمی سرمایه‌گذاری ايرانيان با خرید از سوی دو حقوقی روبرو شد. در این راستا شركت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمی ايرانی و شركت سرمايه‌گذاری مدبران اقتصاد هر کدام خرید یک میلیون سهم «پترول» را ثبت کردند.

سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشيمی تأمين نیز دیگر نماد این گروه بود که خرید 700هزار سهم را از سوی شركت سرمايه‌گذاری صباتامين تجربه کرد. گروه سرمايه گذاری آتيه دماوند نیز به عنوان سهامدار عمده در نماد سرمایه‌گذاری صنايع ‌شيميايی ‌ايران، خرید 500هزار سهم را ثبت کرد.

این در حالی است که صنایع پتروشیمی خلیج فارس شاهد تداوم عرضه از سوی سهامدار عمده بود. بر این اساس شركت ملی صنايع پتروشيمی مطابق با روند 3روز گذشته به واگذاری سهام «فارس» ادامه داد و امروز نیز 100هزار سهم عرضه کرد.

نگاهی به دیگر جابه‌جایی‌ها

بررسی تغییرمالکیت با اهمیت در این بازار نشان از آن دارد که «های وب» با عرضه سنگین 40میلیون سهمی از سوی بازارگردان یعنی تامین سرمایه تمدن مواجه شد.

در این میان سرمایه‌گذاری صنعت نفت با حمایت و خرید 13.5میلیون سهمی از سوی گروه توسعه مالی مهرآيندگان روبرو شد.  در نماد تراکتورسازی نیز حقوقی شرکت یعنی شركت خودروسازان ديزلی آذربايجان ، حدود 16میلیون سهم را به پرتفوی خود افزود.

این در حالی است که «وتوس» شاهد عرضه 9میلیون سهم از سوی شركت سرمايه‌گذاری سايه گسترسرمايه بود.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر