بازیگران بورس (21 مرداد)

جابه‌جایی سهامداران حقیقی و حقوقی در دو سهم پُرطرفدار

بیشترین خریدها دوباره در سبد پرتفوی حقیقی‌های بازار

جابه‌جایی سهامداران حقیقی و حقوقی در دو سهم پُرطرفدار

دادوستدهای روز یکشنبه با ردو بدل دو سهم پرطرفدار این روزها در بازار میان خریداران حقیقی و حقوقی جابه‌جا شد. در این اما بیشترین خریدها دوباره روانه پورتفوی سهامداران حقیقی شد.

دنیای بورس: تغییر مالکیت های به ثبت رسیده در جریان معاملات روز یکشنبه بعد از 3روز متوالی ثبات در زمین بازی سهامداران عمده، تغییر مسیر داد و به سمت پرتفوی سهامداران خرد قرار گرفت. به این ترتیب در بازار یکشنبه خالص خرید حقیقی‌ها به بیش از 13میلیارد تومان رسید.

بررسی روند تغییر مالکیت‌ها در بازار دیروز نشان از آن دارد که بیشترین میزان خالص خرید بازیگران در دو نماد پتروشیمی پردیس و ملی مس ایران بوده است. اما این خریدها در دو جناح متفاوت معامله‌گران پیگیری شد. به طوریکه «شپدیس» در کانون توجه سهامداران خرد قرار گرفته و تغییر مالکیت 13میلیارد و 500میلیون تومانی را در مسیر پرتفوی معامله گران حقوقی به حقیقی تجربه کرد. در مقابل «فملی» در کانون خریدهای سهامداران عمده بود که با خالص خرید بیش از 9میلیارد تومانی همراه شد.

در این روز دو سهامدار عمده «شپدیس» عرضه هایی را در این نماد داشتند؛ به طوریکه حدود 4میلیون سهم توسط توسعه ومديريت سرمايه صبا و بیش از 2میلیون سهم دیگر را نیز بانک تجارت عرضه کرد.

نماد «فملی» نیز در حالی روز سه شنبه 16مرداد ماه به دلیل نوسان مثبت بیش از 50درصدی متوقف شده بود که شنبه شب مبادرت به انتشار گزارش کنفرانس اطلاع رسانی در سایت کدال کرد و به این ترتیب یکشنبه بازگشایی شد. نوسان منفی قیمتی در نماد «فملی» سبب شد سهامداران عمده به حمایت از سهم بپردازند و خریدهای قابل توجهی در این نماد ثبت کنند. به این ترتیب همانطور که عنوان شد خالص خرید سهامداران حقوقی «فملی» به بیش از 9 میلیارد تومان رسید.

الف) پتروشیمی‌ها: رصد گروه پتروشیمی در بازار امروز نشان از تغییر مالکیتی در حدود 5میلیارد تومان به سمت پرتفوی سهامداران خرد این گروه دارد. هر چند خریدهایی توسط سهامداران حقیقی و حقوقی در این گروه صورت گرفت، اما برآیند جابجایی‌ها در زمین معامله گران حقیقی بازی شد. در این گروه پتروشیمی پارس با عرضه 250هزار سهمی از سوی سرمايه‌گذاری غدير مواجه شد.

این در حالی است که پتروشیمی شیراز شاهد خرید سهم از سوی سهامدار عمده بود. بر این اساس یک میلیون سهم این شرکت توسط سرمايه‌گذاری مدبران اقتصاد خریداری شد. این حقوقی در نماد گروه پتروشيمی سرمایه گذاری ايرانيان نیز خریدی در حدود 9 میلیون سهم را به ثبت راند.

گروه صنعتی پاكشو نیز دیگر نماد این گروه بود که عرضه 500هزار سهمی را از سوی صندوق سرمايه گذاری تجربه ايرانيان تجربه کرد.

ب) فولادی‌ها: گروه فلزات اساسی از دیگر صنایع مورد توجه در بازار دیروز بود که با خریدهای پرحجمی از سوی سهامداران عمده روبرو شد. به طوریکه بیشترین میزان خالص خرید توسط حقوقی ها در این گروه به ثبت رسید. به این ترتیب خالص خرید 5میلیارد و 400میلیون تومانی در کارنامه سهامداران عمده این گروه را شاهد بودیم. همانطور که عنوان شد در صدر این خریدها، تمایل برای خرید سهام «فملی» قرار داشت.

دو نماد «فرآور» و «فباهنر» نیز از دیگر نمادهای مورد توجه سهامداران عمده در این گروه بود که هر کدام خالص خریدی در حدود 600میلیون تومان را تجربه کردند. ملی سرب و روی ایران نیز از دیگر نمادهایی بود که حمایت از سوی سهامدار عمده را تجربه کرد. به طوریکه 200هزار سهم توسط شركت سرمايه گذاری مدبران اقتصاد ، 10هزار سهم توسط سرمايه گذاری صنعت نفت و حدود 2هزار سهم دیگر را نیز یک سهامدار حقیقی بالای یک درصدی خریداری کرد.

این در حالی است که فولاد خراسان با عرضه از سوی سهامدار حقوقی مواجه شد. به طوریکه در این روز یک میلیون سهم «فخاس» از سوی موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشایر به فروش رفت.

تخصیص افزایش سرمایه «خاهن»

در میان تغییر مالکیت های بازار روز یکشنبه، تخصیص سهام از جهت افزایش سرمایه به سهامداران عمده آهنگری تراکتورسازی قرار داشت. مطابق با مجمع فوق العاده شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری، افزایش سرمایه «خاهن» از 146میلیارد تومان به 219 میلیارد تومان (معادل 50درصد) به ثبت رسید.

بر این اساس یکشنبه 153 میلیون سهم به پرتفوی شركت پولاد قطعه افزوده شد. افزایش 62 میلیون سهم به  شركت توسعه وتامين شريف ، 16میلیون سهم به صندوق سرمايه گذاری با درآمدثابت گنجينه اميد ايران و 44میلیون سهم به یک سهامدار حقیقی بالای 6 درصدی، از جمله تخصیص‌های مزبور بود.

سهامدار عمده «خاهن» یک شخص حقیقی است که 32.12 درصد از سهام مزبور را در اختیار دارد و در افزایش سرمایه مزبور شرکت نکرده است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر