در نظرسنجی «دنیای بورس» مطرح شد

عبور بورس از ریسک سیستماتیک ؟
عبور بورس از ریسک سیستماتیک ؟

بازار سهام در هفته گذشته دو نیمه متفاوت را از خود نشان داد. شاخص سهام در دو روز ابتدایی در مسیر نزولی قرار گرفت اما در ادامه این افت را جبران کرد. در شرایط کنونی عمده کارشناسان شرکت‌کننده در نظرسنجی سایت تحلیلی «دنیای بورس» روند نزولی را برای شاخص سهام طی هفته آتی پیش‌بینی کرده‌اند. از سوی دیگر سهامداران نسبت به روند قیمت‌ها در هفته آینده امیدواری بیشتری دارند.

کارشناسان

صعودی: 16 درصد کارشناسان روند شاخص سهام در هفته آتی را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این افراد معتقدند افت اخیر قیمت‌ها، سطوح جذابی برای سهام شرکت‌های فعال در بورس تهران به وجود آورده است. این امر به دلیل پشتوانه بنیادی در بسیاری از سهام کالایی و دلاری بورس تهران موجب بهبود تقاضا و در نهایت رشد قیمت سهام خواهد شد. از سوی دیگر نیز، یکی از عوامل نگرانی فعالان بازار از میان رفته است و سهامداران حالا چندان ریسک برجام را در پیش‌بینی‌ها خود مد نظر ندارند. به همین دلیل وضعیت سودآوری و بنیادی شرکت‌ها  پیش روی بورس‌بازان قرار گرفته است.جایی‌که بازگشت نرخ دلار به مسیر صحیح و بدون دخالت سیاست‌گذار و ثبات قیمت‌های جهانی که همچنان از میانگین سال‌های قبل این شرکت‌ها بالاتر است، می‌تواند موجب رشد تقاضای سهام و رشد عمومی‌قیمت‌ها شود.

کم‌نوسان: 37 درصد کارشناسان نیز روند شاخص سهام طی هفته آتی را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند، هر چند با عبور ریسک برجام وزن اثر گذاری آن در تالار شیشه‌ای کاهش یافته است با این حال باید توجه داشت ریسک اقتصادی به ویژه اعمال نرخ دستوری برای دلار همچنان پیش روی فعالان تالار شیشه‌ای قرار دارد و این موضوع مانع از ایجاد تقاضای سهام خواهد شد.ضمن آنکه دیگر جنبه‌های پیرامون برجام همچنان ابهام دارد.

نزولی: 47 درصد کارشناسان روند قیمت‌ها در هفته آتی نزولی خواهد بود. این افراد  می‌گویند ریسک برجام با خروج آمریکا از این توافق‌نامه از معاملات سهام تشدید شد. اگر حمایت همه‌جانبه حقوقی‌ها در روز چهارشنبه نبود، شاخص کل ریزش بسیار سنگینی را تجربه می‌کرد. این روند به نظر می‌رسد در روزهای آتی ادامه‌دار باشد. این کارشناسان می‌گویند هر چند ریسک این موضوع در روزهای قبل در بازار نیز وجود داشته است، اما عملی شدن آن حداقل به طور هیجانی منجر به تشکیل صفوف فروش در بازار سهام می‌شود. ضمن آنکه برجام بدون حضور آمریکا همچنان برای سهامداران قابل درک نیست و حداقل تا مشخص شدن زوایای پنهان قضیه نمی‌توان به صعود قیمت‌ها امیدواری چندانی داشت.

سهامداران

صعودی: سهامداران نسبت به روند شاخص در هفته آتی امیدواری بیشتری داشته‌اند و بر همین اساس 47 درصد از سهامداران شرکت‌کننده در نظرسنجی سایت تحلیلی دنیای بورس روند شاخص سهام را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این افراد معتقدند ریسک برجام در روزهای پیشین و در روز چهارشنبه خود را در رفتار سهامداران خرد نشان داد و بر همین اساس در ادامه بار دیگر توجه سهامداران به مسائل بنیادی شرکت‌ها جلب می‌شود. بر همین اساس به نظر می‌رسد شاخص سهام بتواند بار دیگر در مسیر صعودی گام بردارد. ضمن اینکه سیکنال حمایت حقوقی‌ها به سهامداران دلگرمی‌داده است و این امر نیز به صعود نماگر‌های سهام کمک خواهد کرد.

کم نوسان: 39 درصد از  سهامداران اما معتقدند روند نماگر بازار طی هفته  آتی کم نوسان خواهد بود. این افراد می‌گویند ریسک برجام از سر معاملات سهام رخت بر بسته است اما همچنان ادامه مسیر ایران با دیگر کشورهای درگیر در این توافقنامه مشخص نیست و از این رو سهامداران دید چندانی نسبت به اتفاقات آتی ندارند و این امر مانع از شکل‌گیری تقاضا خواهد شد. ضمن انکه برخی صبر می‌کنند تا معاملات روند مشخص‌تری از خود بروز دهد. این امر در نهایت نوسان‌اندک قیمت شاخص سهام را رقم خواهد زد.

نزولی: 14 درصد نیز روند شاخص سهام را نزولی عنوان کرده‌اند. این افراد معتقدند خروج امریکا از برجام به طور قطع همچنان در معاملات سهام  اثر گذار خواهد بود. بسیاری از سهامداران نسبت به این موضوع نگرانی دارند و سعی در نقد کردن سهام خود را دارند تا نقدینگی خود را  از این بازار خارج کنند. از سوی دیگر ناآرامی‌های منطقه نیز به نگرانی این سهامداران افزوده است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر