4 نکته که باعث جذابیت سهام می‌شود

فرصت بورسی در نوسان ارزی

فرصت بورسی در نوسان ارزی

همسو با التهاب در بازار ارز که قیمت دلار را به محدوده 5 هزار تومان نزدیک کرد، وضعیت جدید در تقابل با این هیجان مطرح می‌شود که در راس آن می‌توان به فرصت بورسی در نوسان ارزی اشاره کرد.