همزمان با التهاب بازار ارز و زمان فرمت جدید گزارش‌ها صورت گرفت

معامله‌گران در سکون

معامله‌گران در سکون

گزارش شرکت‌ها با فرمت جدید در حالی در آستانه اجرایی شدن است که هنوز معامله‌گران نسبت به تداوم رشد قیمت ارز و پایداری آن در قیمت‌های کنونی اطمینان کافی ندارند.