با تداوم التهاب بازار دلار مطرح شد

تداوم اشتباه ارزی سیاست‌گذار

تداوم اشتباه ارزی سیاست‌گذار

ادامه التهاب بازار دلار از دید کارشناسان و تحلیلگران تداوم اشتباه سیاست‌گذار است و این در حالی است که چاره اساسی از دید ناظران فروکش کردن و مهار تقاضای جدید از مسیر بالابردن سطح انگیزه در عرصه‌های دیگر است.