در نظرسنجی «دنیای بورس» مطرح شد

جناح‌بندی معامله‌گران در سایه ریسک برجام
جناح‌بندی معامله‌گران در سایه ریسک برجام

معاملات بورس تهران در هفته گذشته با رشد 0.3 درصدی شاخص کل به پایان رسید. افت عمومی قیمت سهام در شرایطی صورت گرفت که عمده کارشناسان روند شاخص کل بازار را طی معاملات هفته آینده را کم‌نوسان پیش‌بینی کرده‌اند. این در حالی است که سهامداران حاضر در نظرسنجی نسبت به روند معاملات خوش‌بین هستند و روند دماسنج بازار طی معاملات هفته آتی را صعودی ارزیابی کرده‌اند.

کارشناسان

 صعودی: 13 درصد کارشناسان حاضر در نظرسنجی «دنیای بورس» روند شاخص سهام در هفته آتی را کم نوسان ارزیابی کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند معاملات بورس تهران در هفته‌های اخیر بیش از هر عامل دیگری تحت تاثیر عوامل سیاسی قرار داشته است. اعلام نظر ترامپ در شامگاه جمعه در نهایت به تعلیق تحریم‌ها می‌انجامد و این موضوعی است که 4 ماه قبل نیز بورس با آن مواجه شده بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد با فروکش کردن هیجانات ناشی از این موضوع بار دیگر فرصت خودنمایی عوامل بنیادی همچون افزایش قیمت نفت و فلزات پایه در بازارهای جهانی برسد. به خصوص اینکه انتظار برای عملکرد مثبت شرکت‌ها در گزارش‌های 9 ماه منجر به تقویت تقاضای سهام شرکت‌های مرتبط خواهد شد. از طرفی قیمت سهام در معاملات تا حدودی کاهش داشته و این موضوع جذابیت بنیادی سهام را بیش از پیش افزایش داده است.

کمنوسان: 56 درصد کارشناسان معتقدند روند شاخص کل در هفته آینده کم‌نوسان خواهد بود. این کارشناسان معتقدند هر چند اعلام نظر ترامپ در مورد برجام به سمت تعلیق تحریم‌ها خواهد بود، اما به نظر می‌رسد با اظهارات تندی از سوی ترامپ نیز همراه باشد. هر چند ترامپ نشان داده است که رفتارهای غیر منطقی و صحبت‌های بی اساس به تعداد زیادی داشته است اما در عمل این امر به طور مقطعی مانع از حرکت صعودی سهام خواهد شد. به همین دلیل در شرایطی که عوامل متعددی از سهام شرکت ها حمایت می کنند اما این نوع اظهار نظرات در کوتاه‌مدت اثر منفی را در انگیزه خریداران خواهد گذاشت. از سوی دیگر جذابیت موجود در بازار سهام نیز مانع از حضور سهامداران در سمت عرضه می‌شود. موضوعی که در نهایت روند کم‌نوسان پیش پای سهامداران قرار خواهد داد.

نزولی: 31 درصد کارشناسان نیز روند شاخص کل را نزولی پیش‌بینی کرده‌اند. به اعتقاد این کارشناسان ترامپ علاوه بر تعلیق تحریم‌ها، تحریم های دیگری علیه ایران را اعمال  می‌کند. این موضوع به  این دلیل است که طی دو هفته گذشته ترامپ صحبت‌های تندی را در مورد ایران بیان کرده بود. این امر در نهایت موجب افت شاخص سهام خواهد شد.

سهامداران

صعودی: 59 درصد سهامداران روند شاخص سهام طی معاملات این هفته را صعودی ارزیابی کرده‌اند. این سهامداران می‌گویند ترامپ با تمدید تعلیق تحریم‌ها در اظهارات خود بار دیگر شرایط را به 4 ماه قبل بر می‌گرداند. بر همین اساس ریسک جدیدی پیش روی معامله‌گران قرار نمی‌گیرد. علاوه بر این بخش مهمی از هیجانات ناشی از این موضوع در معاملات دو هفته اخیر پیش‌خور شده بود. در این شرایط با توجه به حمایت عوامل بنیادی از معاملات سهام، پیشبینی می‌شود که روند شاخص سهام طی این هفته در مسیر صعودی قرار گیرد. علاوه بر این انعکاس محتوای گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌ها به طور قطع وضعیت مناسبی از سهام شرکت‌های کالایی را مخابره خواهد کرد که تقویت تقاضای سهام مربوطه را به دنبال خواهد داشت.

کم‌نوسان: 24 درصد سهامداران حاضر در این نظرسنجی معتقدند که شاخص سهام در این هفته روند کم‌نوسانی خواهد داشت. به اعتقاد این افراد  اظهارنظر ترامپ در شامگاه جمعه حداقل به طور مقطعی منجر به ایجاد هیجان منفی در بازار سهام می شود. با این وجود برخی عوامل همچون وضعیت مناسب بازارهای جهانی و گزارش‌های مثبت عملکرد 9 ماهه شرکت ها منجر به تقویت تقاضای سهام می‌شود. در نهایت برآیند این دو عامل روند کم‌نوسانی برای شاخص سهام رقم خواهند زد.

نزولی: 17 درصد سهامداران حاضر در نظرسنجی دنیای بورس با این پیش‌فرض که ترامپ سخنان تندی علیه ایران ابراز خواهد کرد، معتقدند بورس بازان در واکنش به این موضوع با افزایش فروش افت شاخص سهام را رقم خواهند زد. این موضوع به ویژه به دلیل سطوح قیمتی فعلی که به بسیاری از سهامداران امکان شناسایی سود را می‌دهد، منجر به تشدید عرضه سهام و افت شاخص کل خواهد شد.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر