تصویب افزایش سرمایه « شسینا » در هیات مدیره

افزایش سرمایه 300 درصدی صنایع شیمیایی سینا پس از تصویب در هیات مدیره به حسابرس ارجاع شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه صنایع شیمیایی سینا از 3.71 میلیارد تومان به 12.285 میلیارد تومان از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و ريسک ها و هزينه هاي مالي شرکت که در تاریخ 1398/09/11 به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
19,160.13 67.85 0.35