دسته بندی سه گانه بورس تهران/ چند عرضه اولیه تا پایان سال داریم؟

بورس تهران برای عرضه اولیه شرکت های بورسی سه تقسیم بندی انجام داده است. بر مبنای دسته بندی معاونت ناشران بورس تهران در هر یک از این تقسیم بندی ها شرکت هایی درحال پذیرش و حایز عرضه هستند.  

به گزارش «دنیای بورس»، مجید نوروزی، معاون ناشران و اعضاء بورس تهران در خصوص تازه ترین وضعیت شرکت های آماده عرضه اولیه در بورس تهران به خبرگزاری فارس گفته است: وضعیت عرضه‌های اولیه در بورس تهران را می‌توان در قالب سه دسته اصلی ارائه کرد.

دسته اول شامل شرکت‌های در حال آماده سازی برای عرضه هستند که در حال حاضر دو شرکت در حوزه‌ های کشاورزی- دامداری و شوینده با سرمایه اسمی بالغ بر 335 میلیارد تومان با طی مراحل درج به زودی در بازار عرضه خواهند شد.

دسته دوم را شرکت‌های در آستانه پذیرش هستند؛ در حال حاضر 8 شرکت در حوزه‌های مختلف از قبیل چند رشته‌ای صنعتی، سیمان، فولاد، غذایی و مالی با سرمایه اسمی بالغ بر 9.2 هزار میلیارد تومان در آستانه پذیرش بوده که پیش بینی می‌شود حداقل نیمی از آنها تا پایان سال ۹۸ عرضه شوند.

برخی شرکت‌ها نیز در حال آماده سازی برای پذیرش هستند که در حال حاضر 27 شرکت در حوزه‌های مختلف از قبیل پتروشیمی، بانکی، سیمانی، باطری سازی، تفریحی و گردشگری، لیزینگ و فولادی در حال تکمیل مدارک و مستندات جهت طرح در جلسه هیات پذیرش هستند.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر