باز هم تجدید ارزیابی/ تایید افزایش سرمایه « غپینو » 

گزارش افزایش سرمایه پارس مینو از ناحیه تجدید ارزیابی دارایی ها به تصویب هیات مدیره رسید.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، گزارش توجیهی افزایش سرمایه پارس مینو از 126 میلیارد تومان به بیش از 669 میلیارد تومان از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و کاهش ريسک مالي سرمايه ، بهبود نسبت مالکانه که در تاریخ 1398/06/25 به تصویب هیات مدیره رسید و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
18,216.24 292.44 1.61