« شپلی » شفاف سازی نکرد/ توصیه احتیاطی فرابورس به سهامداران

با عدم شفاف سازی پلی اکریل درباره راه اندازی خطوط کامل این مجموعه در مهلت 45 روزه، فرابورس به سهامداران توصیه کرد که در این باره ملاحظات را رعایت کنند.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، ، پیرو اخبار منتشر شده در پایگاه خبری روزنامه اصفهان زيبا مبنی بر مهلت45 روزه براي راه‌اندازي خطوط کامل پلي‌اکريل، فرابورس ایران طی نامه شماره 589182 مورخ 1398/09/10 از شرکت پلی اکریل درخواست ارایه اطلاعیه شفاف سازی کرده است، لکن به رغم پیگیری های انجام شده از ناشر، اطلاعات درخواست شده ارایه نشده است. از این رو به سرمایه گذاران توصیه می شود این موضوع را در تصمیم گیری های خود کنند.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
19,160.13 67.85 0.35