سهم بازار پایه ارتقا درجه یافت

مدیریت بر ناشران بازار پایه فرابورس از انتقال نماد معاملاتی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس به تابلو زرد خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از فرابورس، در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس با توجه به اظهار نظر مشروط حسابرس شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس نسبت به صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به شهریور ۹۸ و احراز سایر شرایط، نماد معاملاتی این شرکت از تابلو پایه نارنجی به تابلو زرد در ۱۲ آذرماه انتقال یافته و قابل معامله است.

نمودار روز شاخص کلبیشتر

نمودار روز شاخص کل فرابورسبیشتر