تغییرات مثبت فروش « شپترو »

پتروشیمی آبادان 50.8 میلیارد تومان از قبل فروش PVC تا پایان آبان ماه درآمد کسب کرد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، پتروشیمی آبادان از فروش PVC تا پایان آبان معادل ۵۰۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال درآمد کسب کرد. این شرکت هر تن PVC را به قیمت ۹۶ میلیون و ۶۳۳ هزار و ۹۹ ریال فروخته است. همچنین از فروش «تی‌دی‌سی» از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان‌ معادل ۴۶۵ میلیارد و ۸۱۹ میلیون ریال درآمد کسب کرده است. «شپترو» در همین دوره از فروش محصول سودسوزآور «NAOH» معادل ۲۰۱ میلیارد و ۹۲۹ میلیون ریال درآمد کسب کرد. این شرکت از ابتدای سال‌جاری تا آبان امسال با رشد ۳۶ میلیارد و ۲۲۸ میلیون ریالی فروش نسبت به دوره ۷ ماه نخست امسال همراه است. فروش «شپترو» از رقم یک‌هزار و ۳۵۹ میلیارد و ۹۹۱ میلیون ریالی تا پایان مهر به رقم یک‌هزار و ۳۹۶ میلیارد و ۲۱۹ میلیون ریالی تا پایان آبان‌ رسیده است.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
19,160.13 67.85 0.35