4 اقدام جدید « بهپاک »

صنعتی بهپاک از 4 اقدام جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، صنعتی بهپاک از 4 اقدام جدید خود شفاف سازی کرد. اقدام های جدید:1. افزایش فروش محصولات پروتئین بدلیل راه اندازی و تولید دستگاههای پروتئین ساز 2. کاهش قیمت تمام شده کالای فروش رفته به دلیل کاهش نرخ مواد اولیه (دانه سویا)، هزینه حمل و نقل و هزینه حلال مصرفی و 3. تمدید برخی ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی داخلی ناشی از فروش اعتباری و دریافت وجه التزام از طرف های تجاری در نتیجه افزایش سایر درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های مالی.

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
17,591.16 431.14 2.45